Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1236-МИ
София, 18.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Петко Колов – представляващ инициативен комитет за издигане на Емилия Ангелова Еленкова за независим кандидат за кмет на община Ракитово, област Пазарджик

Постъпила е жалба с вх. № М-814 от 17.10.2011 г. на ЦИК от Петко Колов - представляващ инициативен комитет за издигане на Емилия Ангелова Еленкова за независим кандидат за кмет на община Ракитово, област Пазарджик, срещу решение № 97 от 12.10.2011 г. на ОИК - Ракитово, област Пазарджик, с което е задължен кметът на община Ракитово да премахне агитационните материали на независимия кандидат за кмет Емилия Ангелова Еленкова и е указано на представляващия инициативния комитет, издигнал посочения по-горе кандидат, да приведе агитационните си материали във вид, че същите да отговарят на изискванията на закона, а именно информацията, че „купуването и продаването на гласове е престъпление" да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал.
По преписката е постъпило и възражение от ОИК - Ракитово, с което се моли да бъде оставена жалбата без разглеждане, тъй като същата е подадена от лице, което не е представляващо инициативния комитет за издигане на независимия кандидат за кмет на община Ракитово, Емилия Ангелова Еленкова.
Жалбата е постъпила в срок, срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК - Ракитово, но е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, тъй като от направената проверка по преписката по регистрация на инициативния комитет за издигане на независимия кандидат за кмет на община Ракитово - Емилия Ангелова Еленкова, е видно, че подателят на жалбата не е сред лицата, членове на посочения инициативен комитет, които с решение от 23.08.2011 г. са определили за представляващ Трънка Георгиева Зарева, която е подписала и предложението за регистриране на независим кандидат за кмет на община Ракитово от 15.09.2011 г.
С оглед на горното Централната избирателна комисия счита, че подателя на жалбата Петко Колов няма интерес от оспорването на атакуваното решение.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Петко Колов - представляващ инициативен комитет за издигане на Емилия Ангелова Еленкова за независим кандидат за кмет на община Ракитово, област Пазарджик, срещу решение № 97 от 12.10.2011 г. на ОИК - Ракитово, област Пазарджик.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 18.10.2011 в 23:20 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол