Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 124-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ", подписано от представляващия и председател на партията Белослава Драгомирова Пенчовска, заведено под № 83 на 8 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 27.07.2011 г. по ф.д. № 439/2011 г. на СГС - ФО, 7 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 03.08.2011 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф. д. № 439/2011 г.; заверено копие от електронно издание на „Държавен вестник", бр. 61 от 09.08.2011 г., подписано и от главния редактор, в който ще бъде обнародвано решението за регистрация на партията; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; служебна бележка № 48-00-435 от 05.08.2011 г. на Сметната палата, удостоверяваща липсата на задължения на партията да предоставя финансови отчети; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; протокол от заседание на Националния съвет на партията съгласно чл. 9, т. 4 от Устава на партията, проведено на 05.08.2011 г., на което е взето решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрация в ЦИК; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 05.08.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 439/2011 г.; удостоверение № 02-312-194 от 03.08.2011 г. от „МКБ Юнионбанк" АД, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания и декларация от председателя на партията в този смисъл; пълномощно от председателя на партията Белослава Драгомирова Пенчовска в полза на Филип Николов Николов и Антон Владимиров Серкеджиев да представляват партията пред ЦИК; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10 399 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал.1 и ал.4 във връзка с чл.89, ал.3, т.11 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:51 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол