Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1240-МИ
София, 18.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Виктор Янев – временно изпълняващ длъжността кмет на община Кюстендил, против решение № 208 от 27.09.2011 г. на ОИК – Кюстендил

Постъпила е жалба с вх. № М-386 от 04.10.2011 г. на ЦИК от Виктор Янев - временно изпълняващ длъжността кмет на община Кюстендил, против решение № 208 от 27.09.2011 г. на ОИК - Кюстендил. Твърди се, че по внесено искане за монтиране на видеокамери в избирателните секции на територията на община Кюстендил с цел гарантиране честността на изборите, сигурността на гражданите и спокойствие при работата на комисиите ОИК - Кюстендил, с обжалваното решение е оставила искането без уважение. В жалбата са развити доводи за недопустимост, неправилност, незаконосъобразност и липса на мотивация на решението.
От приложеното решение № 208 от 27.09.2011 г. се установява, че ОИК - Кюстендил, е приела, че монтирането на видеокамери във всяка избирателна секция на територията на община Кюстендил в изборите на 23 октомври 2011 г., обективирано като уведомление до ОИК с писмо № 91-00-89 от 19.09.2011 г. на кмета на община Кюстендил, противоречи на основни принципи на Изборния кодекс и е недопустимо. Представено е и решение № 211 от 30.09.2011 г., с което е допусната поправка на техническа грешка, допусната в протокол № 19 от 27.09.2011 г., като датата на протокола да се чете 26.09.2011 г., на която дата е проведено и заседанието, вместо написаната дата 27.09.2011 г., както и решение № 208, взето със същия протокол, да се счита постановено на 26.09.2011 г. вместо написаната дата 27.09.2011 г. Видно от обжалваното решение същото е обявено на 26.09.2011 г. в 18,00 ч. от ОИК - Кюстендил. Жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия на 4 октомври 2011 г., а видно от пощенското клеймо жалбата е изпратена на 3 октомври 2011 г. Поради това същата се явява просрочена и следва да бъде оставена без разглеждане.
Поради горното и на основание чл. чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Виктор Янев - временно изпълняващ длъжността кмет на община Кюстендил, против решение № 208 от 27.09.2011 г. на ОИК - Кюстендил.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 19.10.2011 в 08:20 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол