Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1242-ПВР/МИ
София, 19.10.2011

ОТНОСНО:  жалба против решение № 106 от 25.09.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Роман, област Враца

Постъпила е жалба с вх. № М-147/27.09.2011 г. на ЦИК от Хрисимир Константинов Радовенски и Димитър Каменов Димитров - упълномощени представители на Синята коалиция за община Роман, област Враца, срещу решение № 106 от 25.09.2011 г. на ОИК - Роман, за определяне съставите на СИК в община Роман.
С обжалваното решение ОИК - Роман, е назначила общо 7 членове на СИК от квотата на Синята коалиция, от тях 1 председател, 1 заместник-председател, 1 секретар и 4 членове.
В приложение № 1 към протокол от 16.09.2011 г. за проведените консултации за определяне съставите на СИК в община Роман са разпределени общият брой на членовете на СИК по политически партии и е определен броят на ръководния състав на СИК по квоти. Приложено е и разпределението по избирателни секции, както и квотното разпределение във всяка една секция на територията на община Роман.
Жалбоподателят иска отмяна на решение № 106 от 25.09.2011 г. на ОИК - Роман, като незаконосъобразно, несправедливо и противоречащо на основните демократични принципи. Предоставените квоти на Синята коалиция са крайно недостатъчни за 17-те СИК на територията на община Роман и разпределението по секции несправедливо лишава представителите на Синята коалиция от възможността да участват и упражняват контрол по спазване на Изборния кодекс в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Към жалбата са приложени копия от следните документи: решение № 106 от 25.09.2011 г. на ОИК - Роман, за назначаване членовете на СИК в община Роман; протокол от 16.03.2011 г. на Общинска администрация - Роман, за проведени консултации за определяне съставите на СИК в община Роман; приложение № 1 към представения протокол от 16.09.2011 г. за определяне броя на членовете на избирателните комисии и определяне квотното съотношение между парламентарно представените партии и коалиции от партии и партията, имаща членове в Европейския парламент, имащи право да участват в преговорите и да правят предложения за назначаване на членове на СИК в община Роман. Приложен е и списък с избирателните секции и разпределението на членовете на СИК по квоти.
От така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбата е процесуално допустима по следните съображения: жалбата е подадена от надлежно легитимирани лица по установения с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс срок, а именно до три дни след обявяване на решението на ОИК. Обжалваното решение е обявено на 25.09.2011 г., а жалбата е подадена на 27.09.2011 г. с вх. № 66 от 27.09.2011 г. на ОИК - Роман.
Разгледана по същество, жалбата е неоснователна поради следните съображения: ОИК - Роман, е назначила секционните избирателни комисии при спазване изискванията на Изборния кодекс и Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК, определящо начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. В представения протокол от 16.09.2011 г. на Общинска администрация - Роман, няма изразени особени мнения на представителите на Синята коалиция относно броя и квотното разпределение на членовете на СИК в община Роман.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Хрисимир Константинов Радовенски и Димитър Каменов Димитров - упълномощени представители на Синята коалиция за община Роман, област Враца, срещу решение № 106 от 25.09.2011 г. на ОИК - Роман, за определяне съставите на СИК в община Роман.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 07:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол