Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1244-МИ
София, 19.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Ненко Викторов Темелков – упълномощен представител на коалиция „БСП, ЗНС, КПБ, ПБС, ПК „Тракия”, СПС „Защита”, Движение „Гергьовден”, срещу решение № 195-МИ от 14.10.2011 г. на ОИК – Перник, област Перник

Постъпила е жалба с вх. № М-827 от 17.10.2011 г. на ЦИК от Ненко Викторов Темелков - упълномощен представител на коалиция „БСП, ЗНС, КПБ, ПБС, ПК „Тракия", СПС „Защита", Движение „Гергьовден", срещу решение № 195-МИ от 14.10.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник, с което е възложено на вр.и.д. кмет на община Перник да премахне разлепените агитационни материали от местата, които са извън определените в заповед № 1457 от 14.09.2011 г. на кмета на община Перник на територията на кв. Изток и кв. Хумни дол, както и на външноградската магистрала в 3-дневен срок от уведомяването му.
Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон и в грубо противоречие с действителната фактическа обстановка.
В жалбата са развити съображения за това, че за да постанови обжалваното решение ОИК - Перник, е приела, че посочените нарушения в сигнала отговарят на истината и на основание чл. 134, ал. 7 от ИК е възложила на вр.и.д. гореописаните действия. На следващо място се излагат съображения за неправилност на решението с оглед установената действителна фактическа обстановка. Към преписката е прикрепено Решение на ЦИК № 1194-МИ от 14.10.2011 г., което жалбоподателят счита, че е в смисъла, в подкрепа на доводите, изложени в жалбата.
Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна.
Видно от приложената преписка оспорваното решение на ОИК - Перник, се състои от едно единствено изречение, а именно, че се възлага на вр.и.д. кмет на община Перник да премахне разлепените агитационни материали от местата, които са извън определените в заповед № 1457 от 14.09.2011 г. на кмета на община Перник на територията на кв. Изток и кв. Хумни дол, както и на външноградската магистрала в 3-дневен срок от уведомяването му. Самото решение не съдържа по същество мотивите за налагане на това действие. Решението постановява определен резултат без да е установена фактическата обстановка, от значение за същото.
Общинската избирателна комисия - Перник, постановява решението си немотивирано, без да разгледа каквито и да е обстоятелства, които следва да доведат до определеното решение.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение № 195-МИ от 14.10.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник.
ВРЪЩА преписката на ОИК - Перник, за ново произнасяне.
Дава указания да бъде извършена цялостна проверка по случая.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 07:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол