Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1246-ПВР
София, 19.10.2011

ОТНОСНО:   промяна в състави на СИК извън страната, назначени с Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № М-884/18.10.2011 г. от Катя Николова - представляваща на ПП „Българска социалистическа партия", за промени в СИК извън страната № 294700134, Турция, Черкезкьой, назначена с Решение № 1220-ПВР от 18.10.2011 г. на ЦИК. Предлага се на мястото на заместник-председателя на комисията Давид Рашков Рашков да бъде назначен Лютви Закир Мехмедемин. Причината за предлаганата промяна е влошено здравословно състояние на Давид Рашков Рашков, което не му позволява да изпълнява задълженията си като член на СИК извън страната. Към предложението е приложено пълномощно на името на Катя Николова, подписано от Сергей Станишев - представляващ ПП „Българска социалистическа партия".
Постъпило е предложение с вх. № М-908/19.10.2011 г. от Цветомир Паунов - представляващ ПП „ГЕРБ", за промени в СИК извън страната: № 294700103, Турция, Истанбул, назначена с Решение № 1220-ПВР от 18.10.2011 г. на ЦИК. Предлага се на мястото на секретаря на комисията Айше Мюрсел Билял да бъде назначен Гюлсер Исмаил Фехми и на мястото на член Ирен Сабри Горал да бъде назначен Юлвие Осман Хамид. Причината за предлаганата промяна е влошено здравословно състояние на Айше Мюрсел Билял, което не му позволява да изпълнява задълженията си като секретар на СИК извън страната, както и поради семейни причини на Ирен Сабри Горал. С предложението се прави искане и за промяна в СИК извън страната № 294700105, Турция, Истанбул, като се предлага на мястото на секретаря Гюлюмсер Мехмед Мехмед да бъде назначен Ибрахим Джеврет Шевкед. Причината за предлаганата промяна е влошено здравословно състояние на Гюлюмсер Мехмед Мехмед.
Налице са изискванията на чл. 25, ал. 1, т. 1 и 4 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294700134, Турция, Черкезкьой, Давид Рашков Рашков, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700134, Турция, Черкезкьой, Лютви Закир Мехмедемин, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294700103, Турция, Истанбул, Айше Мюрсел Билял, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294700103, Турция, Истанбул, Гюлсер Исмаил Фехми, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700103, Турция, Истанбул, Ирен Сабри Горал, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700103, Турция, Истанбул, Юлвие Осман Хамид, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294700105, Турция, Истанбул, Гюлюмсер Мехмед Мехмед, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294700105, Турция, Истанбул, Ибрахим Джеврет Шевкед, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 19.10.2011 в 20:22 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол