Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1252-МИ
София, 19.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Борислав Любомиров Иванов – кандидат за общински съветник в Столична община, издигнат от ПП „Атака” срещу решение № 483-ПВР-КМ-ОС от 16.10.2011 г. на ОИК – Столична община

Постъпила е жалба с вх. № М-915 от 19.10.2011 г. на ЦИК от Борислав Любомиров Иванов - кандидат за общински съветник в Столична община, издигнат от ПП „Атака", срещу решение № 483-ПВР-КМ-ОС от 16.10.2011 г. на ОИК - Столична община. Иска се отмяната на решението на ОИК - Столична община, като нищожно и незаконосъобразно. Посочват се основанията за двете форми на порочност на решението. Към жалбата са приложени заверен препис от обжалваното решение и от писмо на ЦИК изх.№ 487/17.10.2011 г. Допълнително с вх. № М-953/19.10.2011 г. на ЦИК е постъпило становище от 14 членове на ОИК - Столична община, по жалбата с искане тя да бъде оставена без уважение. Жалбата е подадена от лице с правен интерес от обжалване, в законоустановения срок - решението на ОИК - Столична община, е обявено на 16.10.2011 г. в 19,00 ч. В този смисъл жалбата е допустима. Разгледана по същество тя е основателна.
Централната избирателна комисия споделя изцяло мотивите на жалбоподателя. Обжалваното решение на ОИК - Столична община, е постановено извън рамките на законово дадените й правомощия по чл. 33 от Изборния кодекс. Извън компетентността на ОИК - Столична община, е да определя ред за предаване и приемане на изборни книжа и материали от СИК. Още повече, че ЦИК преди произнасяне на ОИК - Столична община, подробно и в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс и в осъществяване на правомощията си по чл. 242, ал. 8 от ИК е разписала тази процедура. Във връзка с горното обжалваното решение е нищожно. На следващо място решението на ОИК - Столична община, е и незаконосъобразно. То е в противоречие с разпоредбите на чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс и Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА за нищожно решение № 483-ПВР-КМ-ОС от 16.10.2011 г. на ОИК - Столична община.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 07:51 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол