Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1258-НС
София, 04.10.2014

ОТНОСНО: сигнал от Пепа Михова за предизборна агитация на турски език в с. Черна, област Шумен от представители на политическа партия „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпил е сигнал по електронната поща от Пепа Михова с вх. № НС-22-394 от 2 октомври 2014 г. за провеждане на предизборна агитация в с. Черна, област Шумен, от ПП „Движение за права и свободи", публикувана като аудио-визуален запис в интернет сайта ataka.tv.

Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че на 30.09.2014 г. в секцията „Видео" и раздела „Репортажи/Изказвания" на интернет медията ataka.tv е публикуван аудио-визуален запис със заглавие „ДПС агитира на турски език в село Черна, 30.09.2014 г.". По същество записът представлява предизборен клип на партия „Атака" с продължителност 3:49 мин., отразен като новина за предизборна агитация на турски език от представители на партия „Движение за права и свободи". Същият аудио-визуален запис е публикуван и в интернет сайтовете vbox7.com и youtube.com. Записът отразява проведено предизборно мероприятие на партия ДПС в с. Черна, област Шумен, на което представители на партията провеждат предизборна агитация на турски и български език. Установи се, че в поименните си изказвания кандидатите за народни представители и водачи на кандидатски листи в различни изборни райони на партия ДПС Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов, Айдоан Али, Ахмед Ахмедов и Рушен Риза, провеждат предизборна агитация на турски език пред присъстващите лица, с което се нарушава разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК. Централната избирателна комисия констатира също, че в предизборното мероприятие са включени и участват деца (момичета и момчета), облечени с бели ризи и червени вратовръзки и четат текстове на турски език от трибуната пред микрофоните. От тези кадри на видеоматериала се установява по несъмнен начин нарушение на добрите нрави и етичните норми на поведение в обществото, посочени в чл. 183, ал. 4 от ИК, а също така е нарушена забраната на чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето, според която всяко дете има право на закрила срещу въвличането му в политически дейности. От кадрите в записа се вижда, че върху огражденията за ограничаване на достъпа към трибуната са поставени множество турски знамена, както и че участници в провеждането на мероприятието развяват турски знамена. Доколкото въпросният политически субект претендира да е българска партия, участваща в изборите за български парламент, недопустимо е да провежда предизборна агитация, използвайки националните флагове на чужда държава. След като Изборният кодекс императивно забранява използването на друг език освен българския, то по аргумент за по-силното основание следва да се приеме, че се забранява използването и на национални флагове на чужди страни, с което несъмнено се установява нарушение както на нормата на чл. 183, ал. 4 от ИК, така и на основополагащи принципи, заложени в Изборния кодекс.

Изхождайки от събраните и разгледани доказателства, комисията мотивира извода за извършено нарушение от разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК, забраняваща на политическите субекти да водят предизборна кампания на език, различен от българския, както и на разпоредбите на чл. 183, ал. 4 от ИК и чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето.

Предвид горното и на основание чл. 181, ал. 2 и чл. 183, ал. 4 във връзка с чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето, чл. 495, 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за водене на предизборната кампания на език различен от българския за нарушение, извършено от Лютви Ахмед Местан, ЕГН ...- кандидат за народен представител, Хюсеин Хасан Хафъзов, ЕГН ...- кандидат за народен представител, Айдоан Муталиб Али, ЕГН ...- кандидат за народен представител, Ахмед Реджебов Ахмедов, ЕГН ...- кандидат за народен представител, Рушен Мехмед Риза, ЕГН ...- кандидат за народен представител.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави актове за установени нарушения на чл. 181, ал. 2 и чл. 183, ал. 4 от ИК от ПП „Движение за права и свободи", представлявана от Лютви Ахмед Местан, ЕГН ..., с адрес за кореспонденция гр. София, бул. „Александър Стамболийски" № 45а.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави актове за установените нарушения, извършени от лицата Лютви Ахмед Местан, Хюсеин Хасан Хафъзов, Айдоан Муталиб Али, Ахмед Реджебов Ахмедов и Рушен Мехмед Риза.

Актовете да се изпратят на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.10.2014 в 00:55 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол