Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1259-МИ
София, 19.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Атанас Николов Христов – упълномощен представител на ПП „РЗС“ срещу решение № 181-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК – Асеновград, област Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № М-860 от 18.10.2011 г. на ЦИК от Атанас Николов Христов - упълномощен представител на ПП „РЗС", срещу решение № 181-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК - Асеновград, област Пловдив, с което по жалба от Силвия Хубенова - представител на ПП „ГЕРБ", ОИК - Асеновград, задължава кмета на община Асеновград да премахне агитационните материали, поставени на стълбовете на уличното осветление на изрично посочени булеварди в рамките на гр. Асеновград и подстъпа към националния паметник на културата „Асенова крепост".
От така постановеното решение недоволен е останал жалбоподателят в настоящото производство, който развива подробни съображения относно незаконосъобразността на атакуваното решение поради липса на събрани доказателства за наличие на нарушения на ИК, и моли за неговата отмяна с указания за извършване на обстойна проверка и събиране на доказателства. Допълнително твърди, че заповедта на кмета на община Асеновград за определяне на местата за поставяне на агитационни материали не е била сведена до знанието на регистрираните за участие в изборите политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети, поради което не може да бъде преценено дали същата е влязла в сила, респективно дали подлежи на изпълнение.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
Видно от преписката по издаване на оспорения акт ОИК - Асеновград, е извършила проверка по изложените в отправения до нея сигнал, факти и обстоятелства, въз основа на която проверка е постановено и атакуваното решение, като подаденият сигнал е оставен частично без уважение, тъй като ОИК е установила, че част от твърденията не отговарят на действителността. Установява се, че кметът на община Асеновград е определил местата за поставяне на агитационни материали на територията на общината със заповед № А-1491 от 20.09.2011 г., като за същата са уведомени представители на всички политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., за което е съставен нарочен протокол от 28.09.2011 г., под който е положил подписа си и представител на политическа партия „Ред, законност и справедливост".
С оглед на горното жалбата следва да бъде оставена без уважение като неоснователна, а атакуваното решение да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Атанас Николов Христов - упълномощен представител на ПП „РЗС", срещу решение № 181-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК - Асеновград, област Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 07:58 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол