Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 126-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: отказ за регистрация на политическа партия „EДИНЕН ПЕНСИОНЕРСКИ СЪЮЗ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „EДИНЕН ПЕНСИОНЕРСКИ СЪЮЗ", подписано от пълномощник Георги Георгиев Бакшишев, главен секретар на партията, заведено под № 84 на 8 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 04.11.2008 г. по ф.д. № 440/2008 г. на СГС - ФО, 6 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 29.12.2009 г. по ф.д. № 440/2008 г. на СГС - ФО, 6 състав, за вписване на промени в изпълнителното бюро на партията;  удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 22.07.2011 г. от СГС - ФО, 6 състав, по ф. д. № 440/2008 г.; удостоверение № 48-00-393 от 25.07.2011 г. на Сметната палата, за внесени годишни финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г. в срока по чл.34, ал.4 от ЗПП; договор от 01.08.2011г. за разплащателна сметка в ТБ "Юробанк И Еф Джи България" АД; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 22.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 440/2008 г.; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; генерално пълномощно от председателя Иларион Танев Чилингиров в полза на Георги Георгиев Бакшишев да представлява председателя пред всички органи и организации във връзка с цялостната дейност на партията; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7 200 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Дадени са указания на основание чл. 90, ал. 1, изр. 2 представляващия партията да представи копие от "Държавен вестник", в който е обнародвана първоначалната регистрация на партията; препис извлечение или решение на Централното ръководство (компетентно съгласно устава) за взимане на решения за участие в изборите за общински съветници и кметове и за регистрацията на партията в ЦИК; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията и удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

В срока по чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс цитираните по-горе документи не са представени. Не са изпълнени разпоредбите на чл. 90, ал. 1 във връзка с чл.89, ал.1 и ал.3, т.3, 4, 5, 9 от Изборния кодекс и указанията по т. 12, букви „в", „г", „д", „е" и „к" от Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал.1 и ал.4 във връзка с чл.89, ал.3, т.11 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 90, ал. 2 във връзка с чл. 89, ал. 1 и ал. 3, т. 3, 4, 5 и 9 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА политическа партия „EДИНЕН ПЕНСИОНЕРСКИ СЪЮЗ"  за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:54 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол