Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1260-МИ
София, 19.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Румяна Миткова Иванова – пълномощник на ПП „Политическо движение „Социалдемократи”, и Илия Георгиев Калинов – кандидат за кмет на община Брацигово, срещу решение № 85 от 07.10.2011 г. на ОИК – Брацигово, област Пазарджик

Постъпила е жалба с вх. № М-638 от 11.10.2011 г. на ЦИК от Румяна Миткова Иванова - пълномощник на ПП „Политическо движение „Социалдемократи", и Илия Георгиев Калинов - кандидат за кмет на община Брацигово, срещу решение № 85 от 07.10.2011 г. на ОИК - Брацигово, област Пазарджик, с което на основание чл. 134, ал. 7 от ИК се предлага на кмета на община Брацигово да предприеме необходимите мерки за премахване на агитационните материали на ПП „Политическо движение „Социалдемократи", несъответстващи на разпоредбата на чл. 134, ал. 1, изр. 2 от ИК, разлепени на територията на община Брацигово.
В жалбата се твърди, че обжалваното решение на ОИК - Брацигово, е незаконосъобразно поради съображения, които са подробно изложени в жалбата.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
Видно от представения към преписката протокол от 03.10.2011 г. ОИК - Брацигово, е установила, че разлепените от ПП „Политическо движение „Социалдемократи" агитационни материали са изготвени в нарушение на разпоредбата на чл. 134, ал. 1, изр. 2 от ИК, а именно на агитационните материали не е изписано от чие име е издигната кандидатурата. Това обстоятелство не се оспорва от жалбоподателя в жалбата, като само се уточнява, че в случая не е необходимо изписването на наименованието на кандидата или партията, която го издига, както повелява нормата на чл. 134, ал. 1 от ИК, тъй като е отбелязан номерът на политическата партия, която е издигнала кандидата и който номер е изтеглен с жребий. Централната избирателна комисия намира този довод на жалбоподателя за неоснователен. Разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от ИК изрично определя какво трябва да бъде съдържанието на агитационния материал, включително и че следва да бъде отбелязано името на кандидата, респективно на политическата партия, която го издига, като целта на тази разпоредба е да информира избирателя и да го ориентира по-добре в избора за кого да гласува. С посочването в агитационния материал само на номера, който партията е изтеглила при провеждане на жребия, както е в настоящия случай, не може да се счита, че е изпълнена целта на тази разпоредба, тъй като не всеки избирател може да знае номера на бюлетината на съответния кандидат.
Предвид изложените съображения ЦИК намира, че е налице безспорно нарушение от обективна страна на разпоредбата на чл. 134, ал. 1, изр. 2 от ИК и обжалваното решение на ОИК - Брацигово, се явява правилно и законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Румяна Миткова Иванова - пълномощник на ПП „Политическо движение „Социалдемократи", и Илия Георгиев Калинов - кандидат за кмет на община Брацигово, срещу решение № 85 от 07.10.2011 г. на ОИК - Брацигово, област Пазарджик, като неоснователна.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 07:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол