Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1261-НС
София, 04.10.2014

ОТНОСНО: жалба от представителя на ПП „ГЕРБ“ за Кърджали

С вх. № НС-10-85 и № НС-10-91 от 30.09.2014 г. и 02.10.2014 г. е пристигнала по имейла и по пощата жалба от Цвета Караянчева, представляваща ПП „ГЕРБ" за изборен район Кърджали, срещу действия на председателя на РИК - Кърджали. С жалбата се прави оплакване, че председателят на РИК Беркант Барзат еднолично е разрешил да бъде отворено помещението, в което се съхраняват изборните книжа, и да бъде допуснат технически екип на областната администрация преди определените с решение на РИК дати 1 и 2 октомври 2014 г. и без присъствието на членове на РИК. Жалбоподателката счита, че председателят е нарушил решението на РИК за достъпа до помещението и начина на разпределение на бюлетините и изборните книжа и материали. Иска се отстраняване на Беркант Барзат като председател на комисията.

С вх. № НС-15-277 от 02.10.2014 г. е постъпило писмо от председателя и секретаря на РИК с обяснения, че член на комисията Руси Латунов на 30 септември 2014 г. в 13,00 ч. е констатирал, че помещението, в което са оставени на съхранение бюлетините и другите изборни книжа и материали, е отворено и вътре се намират главният секретар на областната администрация с още две лица. Латунов е бил уведомен от тях, че помещението е разпечатано и отворено от председателя на РИК. Към писмото е приложено заверено копие от протокол № 18 от 29.09.2014 г. на РИК - Кърджали, с който по т. 3 е приет графика за отваряне на помещението и са определени членовете на РИК, които ще присъстват и контролират на 1 и на 2 октомври 2014 г. отварянето и разпределението на бюлетините и изборните книжа и материали. Писмо с идентичен текст е изпратено на Районна Прокуратура - гр. Кърджали и ОД на МВР - гр. Кърджали.

По имейла на ЦИК се е получило обяснение от председателя на РИК - Кърджали, в което г-н Барзат твърди, че не е разпореждал отваряне на помещението и ни информира за съдържанието на протоколното решение на РИК за процедурата по разпределението на изборните книжа и материали. По телефон в разговор с член на ЦИК Р. Сидерова председателят на РИК е обяснил, че след получаване на изборните книжа и материали ключът от помещението се съхранява в областната администрация.

Също по имейла в по-късен час е пристигнало обяснение от Неджатин Салим - главен секретар на областната администрация и ръководител на техническия екип за осъществяване на организационно-техническата подготовка на изборите. Господин Салим обяснява, че след получаване на 29 септември 2014 г. от Печатницата на БНБ на бюлетините и другите изборни книжа и материали те са прибрани на съхранение в определеното за целта помещение, но след прибирането им са били доставени и печатите за СИК/ПСИК. Затова на следващия ден е предприел прибиране на печатите при другите книжа и материали, като е уведомил по телефона председателя на РИК, който е казал, че не може да присъства, тъй като в момента обучава секционни избирателни комисии. Отделно от това, било необходимо да бъде предаден един оригинален формуляр (3-пластов) на ръководителя на „Информационно обслужване" АД, който бил нужен за тестване на системата за изчисляване на изборните резултати.

От изложените факти не се установява с категоричност, че председателят на РИК е разпоредил отваряне на помещението в нарушение на реда, определен по т. 3 от протокол № 29 от 29 септември 2014 г. на РИК - Кърджали. Не са налице посочените в чл. 67, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2 от ИК основания за предсрочното прекратяване на пълномощията на председателя на РИК.

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 67, ал. 1 и чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Цвета Караянчева, представляваща ПП „ГЕРБ" за изборен район Кърджали, срещу действия на председателя на РИК - Кърджали, и искането й за освобождаване от длъжност председател на комисията.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.10.2014 в 00:57 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол