Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1261-ПВР/МИ
София, 19.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Оряхово, област Враца, назначена с Решение № 424-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-768/19.10.2011 г. от Димитър Константинов Димитров - пълномощник на ПП „АТАКА", за промени в ОИК - Оряхово, област Враца. Предлага се на мястото на члена на комисията Цветомир Стефанов Станчев да бъде назначен Кирил Атанасов Иванов. Към предложението са приложени: заявление от Цветомир Стефанов Станчев за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Кирил Атанасов Иванов; пълномощно на името на Димитър Константинов Димитров.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Оряхово, област Враца, Цветомир Стефанов Станчев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 22от 29.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Оряхово, област Враца, Кирил Атанасов Иванов, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 08:00 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол