Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1262-НС
София, 04.10.2014

ОТНОСНО: заличаване на регистрацията на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“

Постъпило е искане с вх. № НС-18-91 от 04.10.2014 г. от Даниела Михайлова Михайлова, Севда Недкова Нанова и Методи Трайков Димитров за заличаване на регистрацията им като наблюдатели, регистрирани с Решение № 954-НС от 17 септември 2014 г. на ЦИК от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА", тъй като не са предоставяли данните си и не са давали съгласие да бъдат регистрирани като наблюдатели от това сдружение. Иска се и преразглеждане на Решение № 1212-НС от 2 октомври 2014 г. на ЦИК и да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Инициатива за равни възможности", българска неправителствена организация, представлявана от тях и регистрирана за участие с наблюдатели в изборите на 5 октомври 2014 г. Всички необходими документи за регистрация на наблюдатели от сдружение „Инициатива за равни възможности" включително и предложението да бъдат регистрирани като наблюдатели Даниела Михайлова Михайлова, Севда Недкова Нанова и Методи Трайков Димитров са приложени по преписката към Решение № 1212-НС от 2 октомври 2014 г. на ЦИК. В резултат на служебна проверка, извършена по преписката, е установено, че лицата са членове на председателския съвет и представляват сдружението съгласно удостоверение за актуално състояние на сдружението от 30.09.2014 г. по ф.д. № 6838/2006 г. на СГС, VІ-22 с-в.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на: Даниела Михайлова Михайлова, ЕГН ..., Севда Недкова Нанова, ЕГН ..., и Методи Трайков Димитров, ЕГН ..., като наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА".

РЕГИСТРИРА като наблюдатели трима представители на сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ", както следва:

  1. Даниела Михайлова Михайлова
  2. Севда Недкова Нанова
  3. Методи Трайков Димитров 

Настъпилите промени да се отразят в публичния регистър на наблюдателите и да се анулират издадените удостоверения за регистрацията от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА".

На регистрираните от сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ" наблюдатели да се издадат удостоверения и да се впишат в публичния регистър.

Копие от решението и преписката по него да се изпрати на Комисията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.10.2014 в 00:58 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол