Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1262-ПВР/МИ
София, 19.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Монтана, област Монтана, назначена с Решение № 383-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-764/19.10.2011 г. от Валерия Иванова Тодорова - преупълномощен представител на ПП "ГЕРБ", за замяна на члена на ОИК - Монтана, Николай Кирилов Георгиев с Мариана Добрева Асенова. Към предложението са приложени: заявление от Николай Кирилов Георгиев за освобождаването му като член на ОИК - Монтана; копие от личната карта на Мариана Добрева Асенова; пълномощно от Искра Фидосова Искренова на Валерия Иванова Тодорова и пълномощно от Бойко Методиев Борисов на Искра Фидосова Искренова. Декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за висше образование на Мариана Добрева Асенова са постъпили в ЦИК с писмо вх. № ОИК-82 от 09.08.2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Монтана, област Монтана, Николай Кирилов Георгиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Монтана, област Монтана, Мариана Добрева Асенова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 08:01 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол