Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1263-НС
София, 04.10.2014

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., назначени с Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г., Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г., Решение № 1156-НС от 30 септември 2014 г., Решение № 1208-НС от 2 октомври 2014 г. и Решение № 1227-НС от 3 октомври 2014 г. и поправки на технически грешки

Постъпили са писма от МВнР вх. № НС-04-01-79 от 04.10.2014 г., писмо с вх. № НС-10-93 от 03.10.2014 г., и № НС-10-101 от 04.10.2014 г. на КП „Коалиция за България", и писмо с вх. № НС-10-83 от 03.10.2014 г. на ПП „ДПС", и писма от дипломатически и консулски представителства на Република България със следните вх. №№ НС -00-372, НС-00-374, НС-00-379, НС-00-404, НС-00-408, НС-00-414, НС-00-415, НС-00-417, НС-00-421, НС-00-422, НС-00-424, НС-00-425, НС-00-427, НС-00-428, НС-00-430, НС-00-434, НС-00-435, НС-00-437, НС-00-440, НС-00-441, НС-00-442, НС-00-444, НС-00-454, НС-00-462, НС-00-465, НС-00-469, НС-00-467, НС-00-470, НС-00-471, НС-00-484 от 30.09.2014 г., от 01.10.2014 г., от 02.10.2014 г. и 03.10.2014 г. за промяна в съставите на СИК извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ДОПУСКА ПРОМЕНИ в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Република България

ОСВОБОЖДАВА Мустафа Хюсеин Мустафа, ЕГН ..., като секретар на № 325300391, ФР Германия, Франкфурт 2.

НАЗНАЧАВА Мехмед Шевкед Караахмед, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325300391, ФР Германия, Франкфурт 2.

ОСВОБОЖДАВА Ваня Красимирова Савова, ЕГН ..., като член на № 324400202, САЩ, Вашингтон.

НАЗНАЧАВА Лефтерка Свиленова Брошард, ЕГН ..., като член на СИК № 324400202, САЩ, Вашингтон.

ОСВОБОЖДАВА Петкана Стефанова Георгиева, ЕГН ..., като член на № 324400204, САЩ, Дес Плейнс, Илинойс - 2.

ПРЕНАЗНАЧАВА Ваня Красимирова Савова, ЕГН ..., като член на СИК № 324400204, САЩ, Дес Плейнс, Илинойс - 2.

ОСВОБОЖДАВА Николай Николаев Везенков, ЕГН ..., като секретар на № 320900032, Великобритания, Лондон, Баркинг.

НАЗНАЧАВА Хасан Мехмед Атим, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320900032, Великобритания, Лондон, Баркинг.

ОСВОБОЖДАВА Гюрсел Хюсни Фетта, ЕГН ..., като председател на № 324900294, Турция, Гебзе 2.

НАЗНАЧАВА Сезгин Нуриев Алиев, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900294, Турция, Гебзе 2.

ОСВОБОЖДАВА Елица Руменова Денчева, ЕГН ..., като заместник-председател на № 321800132, Италия, Милано 1.

НАЗНАЧАВА Елизабет Павлова Павлова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ОСВОБОЖДАВА Таня Николова Марселева, ЕГН ..., като заместник-председател на № 324400228, САЩ, Сакраменто.

НАЗНАЧАВА Гено Едуардов Генов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324400228, САЩ, Сакраменто.

ОСВОБОЖДАВА Нели Любенова Петкова, ЕГН ..., като секретар на № 324400228, САЩ, Сакраменто.

НАЗНАЧАВА Божидарка Кирилова Кънчева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324400228, САЩ, Сакраменто.

ОСВОБОЖДАВА Ибрахим Ибрахим Кърпач, ЕГН ..., като председател на № 324900292, Турция, Визе.

НАЗНАЧАВА Синан Зафри Камбер, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900292, Турция, Визе.

ОСВОБОЖДАВА Росица Кръстева Промкова, ЕГН ..., като член на № 324900373, Турция, Чорлу, Йешилтепе 1.

НАЗНАЧАВА Аднан Кадир Али, ЕГН ..., като член на СИК № 324900373, Турция, Чорлу, Йешилтепе 1.

ОСВОБОЖДАВА Боян Иванов Боянов, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100072, Гърция, Йерапетра.

ОСВОБОЖДАВА Боян Иванов Боянов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321100072, Гърция, Йерапетра.

НАЗНАЧАВА Асен Бориславов Илиев, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100072, Гърция, Йерапетра.

НАЗНАЧАВА Павел Иванов Павлов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321100072, Гърция, Йерапетра.

ОСВОБОЖДАВА Маргарита Николаева Добрева, ЕГН ..., като председател на СИК № 323800189, ОАЕ, Дубай.

ОСВОБОЖДАВА Алекси Георгиев Алексиев, ЕГН ..., като член на СИК № 323800189, ОАЕ, Дубай.

ПРЕНАЗНАЧАВА Алекси Георгиев Алексиев, ЕГН ..., като председател на СИК № 323800189, ОАЕ, Дубай.

НАЗНАЧАВА Светла Стефанова Димитрова-Пищикова, ЕГН ..., като член на СИК № 323800189, ОАЕ, Дубай.

ОСВОБОЖДАВА Джемил Сюлейман Селим, ЕГН ..., като председател на № 324900327, Турция, Истанбул, Гюмюшпапа 2.

НАЗНАЧАВА Бирсен Ахмед Осман, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900327, Турция, Истанбул, Гюмюшпапа 2.

ОСВОБОЖДАВА Калинка Василева Ганчева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322200145, Канада, Отава.

НАЗНАЧАВА Антон Атанасов Минков, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322200145, Канада, Отава.

ОСВОБОЖДАВА Асен   Йорданов Михайлов, ЕГН ..., като член на СИК № 322400153, Кипър, Ларнака

НАЗНАЧАВА Николинка Александрова Димова , ЕГН ..., като член на СИК № 322400153, Кипър, Ларнака.

ОСВОБОЖДАВА Катя Василева Кръстева, ЕГН ..., като член на СИК № 321100074, Гърция, Родос.

НАЗНАЧАВА Станислава Петрова Василева, ЕГН ..., като член на СИК № 321100074, Гърция, Родос.

ОСВОБОЖДАВА Николай Стоянов Христов, ЕГН ..., като председател на СИК № 321800134, Италия, Рим.

ОСВОБОЖДАВА Паулина Маринова Тихолова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321800134, Италия, Рим.

ПРЕНАЗНАЧАВА Паулина Маринова Тихолова, ЕГН ..., като председател на СИК № 321800134, Италия, Рим.

НАЗНАЧАВА Мариола Звезделинова Пенчева-Георгиева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321800134, Италия, Рим.

ОСВОБОЖДАВА Фатме Мехмедова Еюбова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900333, Турция, Истанбул, Авджълар.

НАЗНАЧАВА Месут Ахмед Касим, ЕГН ..., като член на СИК № 324900333, Турция, Истанбул, Авджълар.

ОСВОБОЖДАВА Мария Павлова Александрова, ЕГН ..., като член на СИК № 321700116, Испания, Таррагона.

НАЗНАЧАВА Емилия Иванова Славова, ЕГН ..., като член на СИК № 321700116, Испания, Таррагона.

ОСВОБОЖДАВА Стоянка Георгиева Петрова, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100077, Гърция, Гоуменисса.

ОСВОБОЖДАВА Николина Йорданова Тодорова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321100077, Гърция, Гоуменисса.

ПРЕНАЗНАЧАВА Николина Йорданова Тодорова, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100077, Гърция, Гоуменисса.

НАЗНАЧАВА Антоанета Димитрова Василева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321100077, Гърция, Гоуменисса.

ОСВОБОЖДАВА Сюйзан Мустафа Шабан, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900360, Турция, Сарай.

НАЗНАЧАВА Санушка Селимова Кехайова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900360, Турция, Сарай.

ОСВОБОЖДАВА Емине Салиева Хасанова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323400175, Нидерландия, Амстердам.

НАЗНАЧАВА Тони Добромиров Димитров, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323400175, Нидерландия, Амстердам.

ОСВОБОЖДАВА Свестияна Костова Иванова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323400178, Нидерландия, Грьонинген.

НАЗНАЧАВА Драгомир Евгениев Радойцев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323400178, Нидерландия, Грьонинген.

ОСВОБОЖДАВА Диана Костадинова Георгиева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320100002, Австралия, Бризбейн.

НАЗНАЧАВА Изабела Неделчева Шопова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320100002, Австралия, Бризбейн.

ОСВОБОЖДАВА Йълдъз Мухидин Хамди, като член на СИК № 324900324, Турция, Истанбул, Б.Ото-Гюмюшпала 2.

НАЗНАЧАВА Кямил Ибрямов Ходжов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900324, Турция, Истанбул, Б.Ото- Гюмюшпала 2.

ОСВОБОЖДАВА Радослав Златинов Тотев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320900427, Великобритания, Лондон,Иилинг.

НАЗНАЧАВА Ангелина Атанасова Ангелова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320900427, Великобритания, Лондон,Иилинг.

ОСВОБОЖДАВА Петя Атанасова Фиркова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900029, Великобритания, Лондон, Тотнъм 1.

НАЗНАЧАВА Трифон Николаев Ненов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900029, Великобритания, Лондон, Тотнъм 1.

ОСВОБОЖДАВА Славена Димитрова Йорданова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320900031, Великобритания, Лондон, Тотнъм 3

НАЗНАЧАВА Катя Соянова Ангелова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320900031, Великобритания, Лондон, Тотнъм 3

ОСВОБОЖДАВА Ширин Халил Юзеир, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900328, Турция, Истанбул, Джеватпаша 1.

НАЗНАЧАВА Мехмед Али Емин, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900328, Турция, Истанбул, Джеватпаша 1.

ОСВОБОЖДАВА Лилия Детелинова Комитска, ЕГН ..., като член на СИК № 325300392, ФР Германия, Магдерубрг.

НАЗНАЧАВА Милена Иванова Константинова, ЕГН ..., като член на СИК № 325300392, ФР Германия, Магдерубрг.

ОСВОБОЖДАВА Анна Грозданова Иванова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900253, Турция, Биледжик.

НАЗНАЧАВА Фатме Халимова Ешрефова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900253, Турция, Биледжик.

ОСВОБОЖДАВА Невена Ясенова Терзиева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325400412, Франция, Контрес.

ОСВОБОЖДАВА Василий Иванов Иванов, ЕГН ..., като член на СИК № 325400412, Франция, Контрес.

ПРЕНАЗНАЧАВА Василий Иванов Иванов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325400412, Франция, Контрес.

НАЗНАЧАВА Севийе Елвидатова Еюб, ЕГН ..., като член на СИК № 325400412, Франция, Контрес.

ОСВОБОЖДАВА Атанас Георгиев Павлов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320900049, Великобритания, Борнмът.

НАЗНАЧАВА Валери Валериев Михайлов, ЕГН ...,като секретар на СИК № 320900049, Великобритания, Борнмът.

 

ІІ. ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г., Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г., Решение № 1156-НС от 30 септември 2014 г., Решение № 1208-НС от 2 октомври 2014 г. и Решение № 1227-НС от 3 октомври 2014 г., както следва:

1. В т. 363. Секционна избирателна комисия № 324900364, Турция, Феризли:

На ред „ЧЛЕН" да се чете: „ЧЛЕН Йорданка Михайлова Мравкова, ЕГН ...".

2. В Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г. на ЦИК, в т. ІІ текстът

ОСВОБОЖДАВА Румен Русев Димитров, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900285, Турция, Бурса, Хамитлер 2.

НАЗНАЧАВА Мехмед  Реджеб Муса, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900285, Турция, Бурса, Хамитлер 2.

Да се чете:

„ОСВОБОЖДАВА Румен Русев Димитров , ЕГН ..., като секретар  на СИК № 324900258, Турция, Бурса, Хамитлер 2.

НАЗНАЧАВА Мехмед  Реджеб Муса, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900258, Турция, Бурса, Хамитлер 2."

3. В т. 402 на Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г. на ЦИК Секционна избирателна комисия № 325300403, ФР Германия, Щутгарт:

На ред „СЕКРЕТАР" да се чете: „СЕКРЕТАР Даниела Апостолова Константинова, ЕГН ..." вместо Даниела Апостолова Костадинова.

4. В Решение № 1227-НС от 3 октомври 2014 г. вместо изписаното в текста да се чете „ОСВОБОЖДАВА Петя Великова Гошева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800136, Италия, Неапол.

НАЗНАЧАВА Галина Иванова Плякова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800136, Италия, Неапол."

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.10.2014 в 00:14 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол