Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1263-ПВР
София, 20.10.2011

ОТНОСНО: предаване и приемане на изборни книжа и материали от СИК извън страната и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства

По повод поставени въпроси с писмо № М-849 от 17.10.2011 г. и № М-969/20.10.2011 г. от Министерство на външните работи, постоянния секретар Ради Найденов, относно начина на предаване на изборните книжа и материали от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства или оправомощени от тях представители на членовете на СИК извън страната и предаването и приемането на тези книжа след приключване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката Централната избирателна комисия на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 189 и чл. 232, ал. 2 от Изборния кодекс

Р Е Ш И:

1. В предаването и приемането на изборните книжа и материали, описани по чл. 187, ал. 1 от ИК, на избирателните комисии извън дипломатическите или консулските представителства на Република България, когато същите се намират на големи разстояния от най-близките представителства, може да се извърши от оправомощено със заповед на ръководителя на дипломатическото или консулското представителство лице.
2. След приключване на изборния ден изборните книжа и материали, получени в предизборния ден, се поставят в торба по реда, определен в Методическите указания на ЦИК. Извън торбата остава само печатът на СИК извън страната, който се запечатва в отделен плик.
3. Опакованите по реда на т. 2 изборни книжа и материали се предават на оправомощено с изрична заповед на ръководителя на дипломатическото или консулското представителство лице. Лицето по изречение първо предава получените книжа на дипломатическото или консулското представителство за изпращането им до МВнР за предаване на ЦИК.
4. Приема образец на протокол (Приложение № 1) за приемане и предаване на изборни книжа и материали от СИК извън страната за съхранение от дипломатическото или консулството представителство и предаването им в ЦИК, който е неразделна част от настоящото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 15:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол