Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1265-МИ
София, 20.10.2011

ОТНОСНО: жалба от Пенчо Пенчев – областен управител на област Велико Търново, срещу решение № 136 от 19.10.2011 г. на ОИК – Елена, област Велико Търново

Постъпила е жалба с вх. № М-954 от 19.10.2011 г. на ЦИК от Пенчо Пенчев - областен управител на област Велико Търново, срещу решение № 136 от 19.10.2011 г. на ОИК - Елена, област Велико Търново, с което ОИК - Елена, е променила поредността на кандидатите на ПП „Български социалдемократи" в листата за общински съветници под № 1 и под № 2.
В жалбата се твърди, че съгласно разпоредбата на чл. 126, ал. 3 от ИК срокът за регистрация на кандидатски листи за общински съветници изтича на 20 септември 2011 г. С решение № 109 от 20.09.2011 г. ОИК - Елена, е регистрирала листата на ПП „Български социалдемократи". На 5 октомври 2011 г. ОИК - Елена, е утвърдила съдържанието на бюлетината за общински съветници с поредността на кандидатите на ПП „Български социалдемократи" в съответствие с решение 109 от 20.09.2011 г. В жалбата се твърди, че след проведена процедура по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки е сключен договор за отпечатване на бюлетините, тяхното изрязване, кочаниране и пакетиране. По силата на този договор към 19.10.2011 г. са отпечатани, сгънати, залепени, кочанирани и опаковани всички бюлетини, а атакуваното решение е постановено след изтичане на преклузивните срокове за регистрация на кандидатските листи.
Към жалбата са приложени: писмо изх. № 123 от 30.09.2011 г. на ОИК - Елена; решение № 117 от 30.09.2011 г. на ОИК - Елена, с образци от бюлетината за общински съветници, където под № 28 е изписано ПП „Български социалдемократи" - 1. Сюлейман Османов Трембешлиев, 2. Николай Петров Николов.
Централната избирателна комисия е изискала и от общинската избирателна комисия с изх. № 174 от 20.10.2011 г. са изпратени предложения за регистрация на кандидатска листа в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. от ПП „Български социалдемократи"; решение № 109 от 20.09.2011 г. на ОИК - Елена, за регистрация на кандидатската листа, обявено на 20.09.2011 г. и необжалвано, в което предложените кандидати за общински съветници в кандидатската листа на ПП „Български социалдемократи" са регистрирани, както следва: 1. Николай Петров Николов и 2. Сюлейман Османов Трембешлиев; жалба вх. № 170 от 19.10.2011 г. от Иван Димитров Арабаджиев, пълномощник на ПП „Български социалдемократи", в която се твърди, че са узнали, че има несъответствие в подреждането на кандидатите за общински съветници в предложението за регистрация на листата и молят това несъответствие да бъде отстранено в интегралната бюлетина, като общинските съветници бъдат изписани в реда, заявен в предложението, а именно: 1. Сюлейман Османов Трембешлиев и 2. Николай Петров Николов. Въз основа на тази жалба е постановено и атакуваното решение.
Централната избирателна комисия намира жалбата за недопустима като подадена от лице, нямащо правен интерес, поради което жалбата следва да бъде оставен без разглеждане.
С оглед наличие на отпечатани бюлетини за изборите за общински съветници не следва да бъдат отпечатвани нови бюлетини, а на таблата пред избирателните секции следва да бъде поставено копие от решение № 136 от 19.10.2011 г. на ОИК - Елена, с което е посочен правилният начин на подреждане на кандидатите за общински съветници в листата предложена от ПП „Български социалдемократи".
Водима от горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата подадена от Пенчо Пенчев - областен управител на област Велико Търново срещу решение № 136 от 19.10.2011 г. на ОИК - Елена, като недопустима.
Да не се отпечатват нови бюлетини за общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., като общинската избирателна комисия Елена да задължи секционните избирателни комисии на таблата пред секциите да закачат копие от решение № 136 от 19.10.2011 г. на ОИК - Елена, отразяващо правилният начин на подреждане на кандидатите за общински съветници в листата предложена от ПП „Български социалдемократи".
За решението да бъде уведомен областният управител на област Велико Търново Пенчо Пенчев.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 15:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол