Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1268-НС
София, 05.10.2014

ОТНОСНО: нарушение на забраната по чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на интернет страницата на Blitz.bg

Постъпили са сигнали от граждани на електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № С-12, № С-7, № С-13 от 05.10.2014 г.за нарушения по чл. 205, ал. 5 от ИК чрез публикуване на информация на интернет страницата на Blitz.bg.

Централната избирателна комисия извърши проверка на интернет страницата на Blitz.bg и установи, че е публикувана новина със заглавие „Метеостанция 1: Най-горещо е в Борисовград, в 7 населени места е над 4 градуса". Също така е публикавана и графика със съответните резултати от температурни замервания в изброени 8 града. Публикуваната информация и данни съдържат внушения за извършено допитване за резултатите от гласуването в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. към определена част по партии, коалиции и независими кандидати. Централната избирателна комисия приема, че същото представлява проучване по повод предстоящите избори и попада в обхвата на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК. Главен редактор на интернет страницата на Blitz.bg е Никола Костадинов Костадинов.

Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

С оглед съдържанието на информацията, публикувана на интернет страницата на Blitz.bg, Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на забраната на чл. 205, ал. 5 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 495 във връзка с чл. 205, ал. 5, чл. 200, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 5 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите за народни представители в изборния ден 5 октомври 2014 г., извършено от главния редактор на интернет страницата на Blitz.bg Никола Костадинов Костадинов, ЕГН ..., с настоящ адрес адрес ....

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение от главния редактор на интернет страницата на Blitz.bg Никола Костадинов Костадинов, ЕГН ..., с настоящ адрес ...

След връчването му актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.10.2014 в 13:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол