Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1269-НС
София, 05.10.2014

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., назначени с Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г., Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г., Решение № 1156-НС от 30 септември 2014 г., Решение № 1208-НС от 2 октомври 2014 г. и Решение № 1227-НС от 3 октомври 2014 г. Решение № 1263-НС от 4 октомври 2014 г. и поправки на технически грешки

Постъпили са писма от МВнР вх. № НС-04-01-82 от 04.10.2014 г.,писмо от КП „Коалиция за България" с вх. № НС-04-01-106 от 05.10.2014 г. и писма от дипломатически и консулски представителства на Република България със следните вх. № №: НС-00-379, НС-00-412, НС-00-430, НС-00-437, НС-00-444, НС-00-469, НС-00-471, НС-00-477, НС-00-479, НС-00-484 от 04.10.2014 г. и 05.10.2014 г. за промяна в съставите на СИК извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ДОПУСКА промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Република България

ОСВОБОЖДАВА Мария Филипова Георгиева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900305, Турция, Измир, Чамлъкуле 2.

ОСВОБОЖДАВА Габриела Светославова Корчева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900305, Турция, Измир, Чамлъкуле 2.

ПРЕНАЗНАЧАВА Мария Филипова Георгиева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900305, Турция, Измир, Чамлъкуле 2.

ПРЕНАЗНАЧАВА Габриела Светославова Корчева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900305, Турция, Измир, Чамлъкуле 2.

ОСВОБОЖДАВА Жасмина Димитрова Славчева, ЕГН ..., като член на СИК № 321900140, Йордания, Аман.

НАЗНАЧАВА Петя Иванова Станева, ЕГН ..., като член на СИК № 321900140, Йордания, Аман.

ОСВОБОЖДАВА Малин Бориславов Младенов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800137, Италия, Сиена.

НАЗНАЧАВА Николай Петров Бояджиев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800137, Италия, Сиена.

ОСВОБОЖДАВА Маргарита Димитрова Ангелова   , ЕГН ..., като председател на СИК № 325300399, ФР Германия, Манхайм.

НАЗНАЧАВА Любомир Игнатов Давидов, ЕГН ..., като председател на СИК № 325300399, ФР Германия, Манхайм.

ОСВОБОЖДАВА Илхан Хасанов Еминов, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900257, Турция, Бурса Хамитлер 1.

НАЗНАЧАВА Васил Петков Василев, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900257, Турция, Бурса Хамитлер 1.

ОСВОБОЖДАВА Владимир Карамфилов Хаджийски, ЕГН ..., като член на СИК № 323700184, Норвегия, Кристиансанд.

НАЗНАЧАВА Таня Бисерова Фъзлова, ЕГН ..., като член на СИК № 323700184, Норвегия, Кристиансанд.

ОСВОБОЖДАВА Хамиет Рафет Дал, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900368, Турция, Чорлу, Шейх Синан 1.

ОСВОБОЖДАВА Христина Стефанова Лачева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900368, Турция, Чорлу, Шейх Синан 1.

ПРЕНАЗНАЧАВА Христина Стефанова Лачева, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900368, Турция, Чорлу, Шейх Синан 1.

НАЗНАЧАВА Кънчо Милчев Йончев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900368, Турция, Чорлу, Шейх Синан 1.

ОСВОБОЖДАВА Аднан Кадир Али, ЕГН ..., като член на СИК № 324900373, Турция, Чорлу, Йешилтепе 1.

ОСВОБОЖДАВА Сали Мустафа Осман, ЕГН ..., като член на СИК № 324900373, Турция, Чорлу, Йешилтепе 1.

НАЗНАЧАВА Ира Андреева Юзлем, ЕГН ..., като член на СИК № 324900373, Турция, Чорлу, Йешилтепе 1.

НАЗНАЧАВА Есин Йумерова Хаджиоглу, ЕГН ..., като член на СИК № 324900373, Турция, Чорлу, Йешилтепе 1.

ОСВОБОЖДАВА Мухаммет Махмуд, ЕГН ..., като член на СИК № 324900374, Турция, Чорлу, Йешилтепе 2.

НАЗНАЧАВА Гинка Димчева Куртева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900374, Турция, Чорлу, Йешилтепе 2.

ОСВОБОЖДАВА Илчо Маринов Илиев, ЕГН ..., като член на СИК № 324900332, Турция, Истанбул, Ортамахала 2.

НАЗНАЧАВА Анелия Маринова Савова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900332, Турция, Истанбул, Ортамахала 2.

ОСВОБОЖДАВА Севилджан Сезгин Юдже, ЕГН ..., като член на СИК № 324900376, Турция, Чорлу, Хавузпар 1.

НАЗНАЧАВА Емил Юлиянов Вандев, ЕГН ..., като член на СИК № 324900376, Турция, Чорлу, Хавузпар 1.

ОСВОБОЖДАВА Разие Салих Шакир, ЕГН ..., като член на СИК № 324900377, Турция, Чорлу, Хавузпар 2.

НАЗНАЧАВА Емил Филипов Христов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900377, Турция, Чорлу, Хавузпар 2.

ОСВОБОЖДАВА Исмаил Алиосман Ибрахим, ЕГН ..., като член на СИК № 324900355, Турция, Мармараджък.

НАЗНАЧАВА Сева Минева Евтимова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900355, Турция, Мармараджък.

ОСВОБОЖДАВА Назиле Хасан Мустафа, ЕГН ..., като член на СИК № 324900347, Турция, Капаклъ.

НАЗНАЧАВА Ергин Хюсню Хюсеин, ЕГН ..., като член на СИК № 324900347, Турция, Капаклъ.

ОСВОБОЖДАВА Авшин Балкан, ЕГН ..., като член на СИК № 324900360, Турция, Сарай.

НАЗНАЧАВА Ридван Мехмедов Ахмедов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900360, Турция, Сарай.

ОСВОБОЖДАВА Филиз Акиф Ибрахим, ЕГН ..., като член на СИК № 324900367, Турция, Черкезкьой.

НАЗНАЧАВА Мехмед Мехмед Адем, ЕГН ..., като член на СИК № 324900367, Турция, Черкезкьой.

ОСВОБОЖДАВА Нури Мехмед Мехмед, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900378, Турция, Ялова 1.

НАЗНАЧАВА Шабан Ахмедов Исуфов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900378, Турция, Ялова 1.

ОСВОБОЖДАВА Ваня Боянова Славева, ЕГН ..., като член на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

НАЗНАЧАВА Илия Борисов Конев, ЕГН ..., като член на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ОСВОБОЖДАВА Диляна Ивайлова Славкова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320200008, Австрия, Винер Нойщад.

НАЗНАЧАВА Мюжген Исмаил Тхей, ЕГН ..., като заместнинк-председател на СИК № 320200008, Австрия, Винер Нойщад.

ОСВОБОЖДАВА Васил Викторов Василев, ЕГН ..., като член на СИК № 324900322, Турция, Истанбул, Консулство.

НАЗНАЧАВА Емине Мустафа Мустафа, ЕГН ..., като член на СИК № 324900322, Турция, Истанбул, Консулство.

ОСВОБОЖДАВА Сиян Асенов Митев, ЕГН ..., като член на СИК № 324900322, Турция, Истанбул, Консулство.

НАЗНАЧАВА Сюлейман Мюмюн Реджеб, ЕГН ..., като член на СИК № 324900322, Турция, Истанбул, Консулство.

 

ІІ. ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г., Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г., Решение № 1156-НС от 30 септември 2014 г., Решение № 1208-НС от 2 октомври 2014 г. и Решение № 1227-НС от 3 октомври 2014 г. и Решение № 1263-НС от 4 октомври 2014 г., както следва:

1. В т. 267. Секционна избирателна комисия № 324900364, Турция, Феризли:

На ред „ЧЛЕН" да се чете: „ЧЛЕН Гюлнар Ибрям Мехмед, ЕГН ...", вместо Гюлизар Ибрям Мехмед, ЕГН ....

2. В т. 331. Секционна избирателна комисия № 324900332, Турция, Истанбул, Ортамахала 2:

На ред „СЕКРЕТАР" да се чете: „СЕКРЕТАР Семиха Ибрям Ахмед, ЕГН ...", вместо Сениха Ахмет, ЕГН .... 

3. В т. 331. Секционна избирателна комисия № 324900332, Турция, Истанбул, Ортамахала 2:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ Ферад Шериф Юмер, ЕГН ...", вместо Ферхат Шериф Юмер, ЕГН ....

4. В т. 413. Секционна избирателна комисия № 325400413, Франция, Лил:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Людмилова Янева, ЕГН ...".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.10.2014 в 13:32 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол