Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1270-НС
София, 05.10.2014

ОТНОСНО: жалба от Соня Георгиева Ангелова и жалба от Атанас Александров Куртенков срещу решение № 119-НС от 5 октомври 2014 г. на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалби с вх. № Ж-13 от 05.10.2014 г. и № Ж-14 от 05.10.2014 г. от Соня Георгиева Ангелова и от Атанас Александров Куртенков срещу решение № 119-НС от 5 октомври 2014 г. на РИК в Шестнадесети изборен район - Пловдив.

С решение № 119-НС от 05.10.2014 г. РИК - Пловдив , е оставила без уважение жалба с вх. № 155/05.10.2014 г. от Соня Гоергиева Ангелова.

В жалбата си до Централната избирателна комисия г-жа Ангелова излага следните обстоятелства: в секция № 95 в Общински детски комплекс (ОДК) - гр. Пловдив, се установило, че председателят на СИК отказва да допусне в секцията да гласува г-н Атанас Александров Куртенков - директор на ОДК - Пловдив, с попълнена от него декларация, че няма да гласува на друго място. Жалбоподателката счита, че на основание чл. 233 от ИК директорът на детското заведение попада в „лицата, заети в произвеждането на изборите".

В жалбата си г-н Атанас Александров Куртенков моли да се отхвърли решението на РИК - Пловдив, като счита, че това е негово конституционно право и счита, че е ангажиран в обезпечаване произвеждането на изборите в секции № 94, № 95 и № 96 в гр. Пловдив съгласно писмена заповед на прекия му началник и след писмени инструкции от кмета на район „Централен" - Пловдив. Към жалбата си прилага и следните два документа: писмо изх. № 2900-68(15) от 20.08.2014 г. на кмета на район „Централен" - Пловдив, и писмо от началника на Регионалния инспекторат по образованието - Пловдив, с изх. № РД-17-2039/30.09.2014 г.

Жалбите се явяват допустими като подадени в срок и от надлежна страна. Разгледани по същество, същите се явява неоснователни поради следните съображения:

Член 233 от ИК изброява изрично лицата, които могат да упражнят правото си на глас след вписване в допълнителната страница на избирателния списък, ако имат право да гласуват в съответния вид избор и след представяне на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място и това са лицата, членове на секционната избирателна комисия или охрана на съответната секция.

Директорът на детското заведение г-н Атанас Александров Куртенков не попода в изрично изброените от Изборния кодекс лица.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 73, ал. 1 и чл. 233 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Соня Георгиева Ангелова и жалбата на Атанас Александров Куртенков срещу решение № 119-НС от 5 октомври 2014 г. на РИК в Шестнадесети изборен район - Пловдив , като неоснователни.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.10.2014 в 16:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол