Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1274-НС
София, 05.10.2014

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., назначени с Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г., Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г., Решение № 1156-НС от 30 септември 2014 г., Решение № 1208-НС от 2 октомври 2014 г. и Решение № 1227-НС от 3 октомври 2014 г. Решение № 1263-НС от 4 октомври 2014 г и поправки на технически грешки

Постъпили са писма от МВнР вх. № НС-04-01-84 от 05.10.2014 г.,писмо от КП „Коалиция за България" с вх. № НС-04-01-106 от 05.10.2014 г. и писма от дипломатически и консулски представителства на Република България със следните вх. № №: НС-00-479, НС-00-481, НС-23-87 от 05.10.2014 г., за промяна в съставите на СИК извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ДОПУСКА промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Република България

ОСВОБОЖДАВА Ерван Халил Ахмет, ЕГН ..., като член на СИК № 324900271, Турция, Бурса Йени 5.

НАЗНАЧАВА Гюлбахар Емин Мехмед, ЕГН ..., като член на СИК № 324900271, Турция, Бурса Йени 5.

ОСВОБОЖДАВА Нафие Мехмедова Топалова, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900356, Турция, Мерсин.

НАЗНАЧАВА Ахмед Мехмедов Кемилов, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900356, Турция, Мерсин.

ОСВОБОЖДАВА Салиха Зекерия Махмуд, ЕГН ..., като член на СИК № 324900350, Турция, Къркларели.

НАЗНАЧАВА Север Найлова Асенова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900350, Турция, Къркларели.

ОСВОБОЖДАВА Алпай Феим Изет, ЕГН ..., като член на СИК № 324900352, Турция, Люлебургаз.

НАЗНАЧАВА Мехмед Хюсеин Халилов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900352, Турция, Люлебургаз.

ОСВОБОЖДАВА Джейлан Йълмаз Халил    ,ЕГН ..., като член на СИК № 324900357, Турция, Муратлъ.

НАЗНАЧАВА Бисер Филипов Давидов, ЕГН ..., като член на СИК комисия № 324900357, Турция, Муратлъ.

ОСВОБОЖДАВА Веселин Стоянов Арнаудов,ЕГН ..., като член на СИК № 320900026, Великобритания, Лондон - Пос. 2.

НАЗНАЧАВА Детелина Любомирова Иванова, ЕГН ..., като член на СИК № 320900026, Великобритания, Лондон - Пос. 2.

ОСВОБОЖДАВА Медиха Фахри Мехмед, ЕГН ..., като председател на СИК № 320900029, Великобритания, Лондон, Тотнъм 1.

НАЗНАЧАВА Веселина Илиева Чурилова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320900029, Великобритания, Лондон, Тотнъм 1.

ОСВОБОЖДАВА Медиха Фахри Мехмед, ЕГН ..., като председател на СИК № 320900029, Великобритания, Лондон, Тотнъм 1.

НАЗНАЧАВА Веселина Илиева Чурилова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320900029, Великобритания, Лондон, Тотнъм 1.

ОСВОБОЖДАВА Димитър Теодоров Бисерков, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900034, Великобритания, Лондон, Стратфорд.

НАЗНАЧАВА Юлиана Младенова Матеева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900034, Великобритания, Лондон, Стратфорд.

ОСВОБОЖДАВА Елена Александрова Атанасова  , ЕГН ..., като председател на СИК № 320200006, Австрия, Виена 2.

НАЗНАЧАВА Пенка Иванова Начкова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320200006, Австрия, Виена 2.

ОСВОБОЖДАВА Хасан Тахиров Тахиров, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900267, Турция, Бурса Йени 1.

НАЗНАЧАВА Юлия Даринова Стефанова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900267, Турция, Бурса Йени 1.

ОСВОБОЖДАВА Ридван Сабахтин Сюлейман, ЕГН ...,, като секретар на СИК № 324900267, Турция, Бурса Йени 1.

НАЗНАЧАВА Христо Стефанов Борисов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900267, Турция, Бурса Йени 1.

ОСВОБОЖДАВА Касим Беъсим Сюлейман, ЕГН ...,, като секретар на СИК № 324900324, Турция, Истанбул, Б.Ото- Гюмюшпала 2.

НАЗНАЧАВА Здравко Атанасов Ангелов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900324, Турция, Истанбул, Б.Ото- Гюмюшпала 2.

ОСВОБОЖДАВА Халилибрям Ахмедов Хюсеинов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900326, Турция, Истанбул, Гюмюшпапа 1.

НАЗНАЧАВА Милчо Христов Христов , ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900326, Турция, Истанбул, Гюмюшпапа 1.

ОСВОБОЖДАВА Гюнер Исмет Шакир, ЕГН ..., като член на СИК № 324900326, Турция, Истанбул, Гюмюшпапа 1.

НАЗНАЧАВА Жасмина Траянова Узунова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900326, Турция, Истанбул, Гюмюшпапа 1.

ОСВОБОЖДАВА Халиме Емин Юмер, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900333, Турция, Истанбул, Авджълар.

НАЗНАЧАВА Бейти Ахмедов Мехмедов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900333, Турция, Истанбул, Авджълар

ОСВОБОЖДАВА Месут Ахмед Касим, ЕГН ..., като член на СИК № 324900333, Турция, Истанбул, Авджълар.

НАЗНАЧАВА Пламен Сабинов Стефанов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900333, Турция, Истанбул, Авджълар.

ОСВОБОЖДАВА Кямил Ибрямов Ходжов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900324, Турция, Истанбул, Б.Ото- Гюмюшпала 2.

НАЗНАЧАВА Гюзиде Юсуф Садък, ЕГН ..., като член на СИК № 324900324, Турция, Истанбул, Б.Ото- Гюмюшпала 2.

ОСВОБОЖДАВА Ибрахим Зекеря Юсуф, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900341, Турция, Истанбул, Зейтинбурну.

ОСВОБОЖДАВА Йордан Илиев Момчилов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900341, Турция, Истанбул, Зейтинбурну.

ПРЕНАЗНАЧАВА Йордан Илиев Момчилов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900341, Турция, Истанбул, Зейтинбурну.

НАЗНАЧАВА Мюлкие Шакир Наки, ЕГН ..., като член на СИК № 324900341, Турция, Истанбул, Зейтинбурну

ОСВОБОЖДАВА Айсел Исмаил Ибрахим    , ЕГН ..., като председател на СИК № 324900342, Турция, Истанбул, Кючукчекмедже.

ОСВОБОЖДАВА Йордан Сталинов Тенев    , ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900342, Турция, Истанбул, Кючукчекмедже.

ОСВОБОЖДАВА Ивайло Александров Димитров  , ЕГН ..., като член на СИК № 324900342, Турция, Истанбул, Кючукчекмедже.

ПРЕНАЗНАЧАВА Йордан Сталинов Тенев, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900342, Турция, Истанбул, Кючукчекмедже.

ПРЕНАЗНАЧАВА Ивайло Александров Димитров, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900342, Турция, Истанбул, Кючукчекмедже.

НАЗНАЧАВА Галя Рангелова Христова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900342, Турция, Истанбул, Кючукчекмедже.

ОСВОБОЖДАВА Емрах Адем Хаджъхюсеин, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900339, Турция, Истанбул, Гюнешли Меркез.

ОСВОБОЖДАВА Райна Николова Тонева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900339, Турция, Истанбул, Гюнешли Меркез

ПРЕНАЗНАЧАВА Райна Николова Тонева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900339, Турция, Истанбул, Гюнешли Меркез.

НАЗНАЧАВА Силвия Алексиева Ангелова   , ЕГН ..., като член на СИК № 324900339, Турция, Истанбул, Гюнешли Меркез.

ОСВОБОЖДАВА Семиха Мухсин Ахмет, ЕГН ..., като председстел на СИК № 324900344, Турция, Истанбул, Силиври Йени.

ОСВОБОЖДАВА Галина Стоянова Младенова, ЕГН ..., като заместник- председстел на СИК № 324900344, Турция, Истанбул, Силиври Йени.

ПРЕНАЗНАЧАВА Галина Стоянова Младенова, ЕГН ..., като председстел на СИК № 324900344, Турция, Истанбул, Силиври Йени.

ОСВОБОЖДАВА Андрей Милчев Милчев, ЕГН ..., като член на СИК № 324900344, Турция, Истанбул, Силиври Йени

ПРЕНАЗНАЧАВА Андрей Милчев Милчев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900344, Турция, Истанбул, Силиври Йени.

НАЗНАЧАВА Гьокчен Ведат Мехмед, ЕГН ..., като член на СИК № 324900344, Турция, Истанбул, Силиври Йени.

ОСВОБОЖДАВА Ерсан Ходжаоглу, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900340, Турция, Истанбул, Есенюрт.

ОСВОБОЖДАВА Румяна Иванова Александрова, ЕГН ...,като член на СИК № 324900340, Турция, Истанбул, Есенюрт.

ПРЕНАЗНАЧАВА Румяна Иванова Александрова  , ЕГН ...,като секретар на СИК № 324900340, Турция, Истанбул, Есенюрт

НАЗНАЧАВА Севджан Риза Ахмед, ЕГН ..., като член на СИК № 324900340, Турция, Истанбул, Есенюрт.

ОСВОБОЖДАВА Галип Алиш Юмер, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900260, Турция, Бурса Куртулуш 1.

ОСВОБОЖДАВА Шефкет Шефкет Мехмед, ЕГН ..., като заместмник-председател на СИК № 324900260, Турция, Бурса Куртулуш 1.

НАЗНАЧАВА Исмет Доргут Доргут, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900260, Турция, Бурса Куртулуш 1.

НАЗНАЧАВА Асие Емин Карамолла, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900260, Турция, Бурса Куртулуш 1.

ОСВОБОЖДАВА Реджеп Ремзи Мюмюн, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900261, Турция, Бурса, Куртулуш 2.

НАЗНАЧАВА Елица Великова Мутлу, ЕГН ..., като член на СИК № 324900261, Турция, Бурса, Куртулуш 2.

ОСВОБОЖДАВА Салим Салимов Халилов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900261, Турция, Бурса, Куртулуш 2.

НАЗНАЧАВА Северин Северинов Асенов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900261, Турция, Бурса, Куртулуш 2.

ОСВОБОЖДАВА Севгин Ахмет Али  , ЕГН ..., като член на СИК № 324900262, Турция, Бурса Куртулуш 3.

НАЗНАЧАВА Ердоан Хасан Бекир, ЕГН ..., като член на СИК № 324900262, Турция, Бурса Куртулуш 3.

ОСВОБОЖДАВА Зюре Ахмед Юсеин, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900263, Турция, Бурса Куртулуш 4.

НАЗНАЧАВА Сюлейман Сали Зелябедин, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900263, Турция, Бурса Куртулуш 4.

ОСВОБОЖДАВА Мартин Стоянов Илиев     , ЕГН ..., като член на СИК № 324900263, Турция, Бурса Куртулуш 4.

НАЗНАЧАВА Самет Исмет Дургут, ЕГН ..., като член на СИК № 324900263, Турция, Бурса Куртулуш 4.

ОСВОБОЖДАВА Екатерина Любомирова Субева, ЕГН ..., като член на СИК № 321800134, Италия, Рим.

НАЗНАЧАВА Володя Митков Божков, ЕГН ..., като член на СИК № 321800134, Италия, Рим.

ОСВОБОЖДАВА Евгени Ясенов Ясенов, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900346, Турция, Истанбул, Талятпаша.

НАЗНАЧАВА Джемил Илияз Расим, ЕГН ..., като председател на № 324900346, Турция, Истанбул, Талятпаша.

ОСВОБОЖДАВА Гюнер Джунейт Сали, ЕГН ..., като член на СИК № 324900346, Турция, Истанбул, Талятпаша.

НАЗНАЧАВА Ален Демиров Макавеев, ЕГН ..., като член на № 324900346, Турция, Истанбул, Талятпаша.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.10.2014 в 15:47 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол