Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1284-НС
София, 07.10.2014

ОТНОСНО: заявление от Дочко Димитров Дочев за заличаване от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в 15-ти МИР в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-15-312/07.10.2014 г. от Дочко Димитров Дочев - регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ" в 15-ти МИР за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., с което лицето заявява желание да бъде заличен от кандидатската листа.

Централната избирателна комисия счита, че заявлението е подадено преди изтичане на срока по чл. 300, ал. 2 от ИК за обявяване имената на избраните народни представители. По същество заявлението представлява оттегляне на съгласието на кандидата по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК за участие в изборите, което е необходимо изискване за регистрация. При положение, че такова съгласие вече не е налице, ЦИК не може да обяви лицето за избрано от конкретната кандидатска листа.

В случая е налице изявление за отказ от страна на Дочко Димитров Дочев да бъде обявен за избран в кандидатската листа на ПП „ГЕРБ" в 15-ти МИР, който обвързва ЦИК и прави невъзможно вземане на решение по реда на чл. 300, ал. 2 от ИК спрямо това лице.

С оглед гореизложеното подалият заявление кандидат Дочко Димитров Дочев следва да бъде заличен от листата на ПП „ГЕРБ" в 15-ти МИР за избиране на народни представители на произведените избори на 5 октомври 2014 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 2 и във връзка с чл. 255, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ЗАЛИЧАВА от листата на партия „ГЕРБ" в 15-ти многомандатен изборен район Дочко Димитров Дочев, ЕГН ..., в произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 07.10.2014 в 21:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол