Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1285-НС
София, 07.10.2014

ОТНОСНО: жалба от Николай Ценов Тодоров – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, относно протокол от СИК № 050900100

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба от Николай Ценов Тодоров - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", относно протокол от СИК № 050900011, заведена с вх. № Ж-36 на 05.10.2014 г. в 22,20 ч.

Към жалбата е приложено: копие от протокол на СИК № 050900100; пълномощно в полза на Николай Ценов Тодоров.

В подадената жалба се съдържа оплакване, че от данни на присъстващи лица в посочения СИК е била налице лоша организация, грешки в работата и неподготвеност на избирателните комисии, което води до опорочаване волята на избирателите. Твърди се, че на основание чл. 287, ал. 3 от ИК е налице съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от секционната избирателна комисия. В петитума на жалбата е заявено искане за извършване на ново преброяване от Централната избирателна комисия.

Жалбата е подадена на 5 октомври 2014 г. по електронната поща от надлежно упълномощено лице и е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия разгледа приложеното към жалбата копие от протокол на СИК № 050900100 и установи, че протоколът е изписан четливо. Действително в т. 9 от протокола след извършена поправка в графа 18 за ПП „Движение за права и свободи" са отразени 5 гласа, а в графа 19 за ПП „Глас Народен" е отбелязано „0". Същото отразяване е повторено в т. 10 от протокола: в графа 18 са отбелязани 4 гласа без преференции и 1 глас с преференция на кандидата под № 2 в кандидатската листа на ПП „ДПС", а в графа 19 не е отбелязано нищо. Извършената поправка е в полза на жалбоподателя, тъй като първоначалното отбелязване в протокола е било „0". Поправката е извършена по надлежния ред, като е била скрепена с подписите на всички членове на секционната избирателна комисия. Други поправки в протокола не са извършвани.

Протоколът е надлежно подписан от всички членове на секционната избирателна комисия и е подпечатан с печата на комисията.

Централната избирателна комисия сравни приложения към жалбата протокол, получен от секционната избирателна комисия непосредствено след изготвянето му и заверен с печата на секционната избирателна комисия, с екземпляра от протокола, който е качен на страницата на Районна избирателна комисия - Видин, след първичното въвеждане на резултатите от „Информационно обслужване" АД в РИК - Видин. Между двата екземпляра не бяха установени съществени нарушения от вписаните в двата протокола данни, поради което ЦИК не намира основание за прилагане на чл. 287, ал. 3 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 287, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Николай Ценов Тодоров - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", относно протокол от СИК № 050900100.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 07.10.2014 в 21:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол