Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1287-НС
София, 07.10.2014

ОТНОСНО: сигнал от СЕМ за нарушение на забраната по чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено в програмата на Канал 3

Постъпил е сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № НС-20-514/06.10.2014 г. за нарушения по чл. 205, ал. 5 от ИК чрез огласяване на информация в програмата на Канал 3. Към сигнала е приложен технически носител със запис на предаването, излъчено на 5 октомври 2014 г.

Централната избирателна комисия се запозна с предоставения запис на видеоматериала, излъчен в изборното студио в програмата на Канал 3 на 5 октомври 2014 г. в 18,10 ч., и установи, че в предаването са огласени данни под формата на информация за метеорологична прогноза и за измерени температури в определени градове, които носят имена, идентични с имената на политически лидери на партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Също така са показани графики с температурни измервания в изброени 8 населени места. Публикуваната информация и данни съдържат внушения за извършено допитване за резултатите от гласуването в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. за партии и коалиции. Централната избирателна комисия приема, че същото представлява проучване по повод предстоящите избори и попада в обхвата на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, тъй като е огласено преди края на изборния ден.

Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

С оглед съдържанието на информацията, огласена в изборното студио в програмата на Канал 3 на 5 октомври 2014 г. в 18,10 ч., Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на забраната на чл. 205, ал. 5 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 495 във връзка с чл. 205, ал. 5, чл. 200, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 5 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите за народни представители в изборния ден 5 октомври 2014 г., извършено от „Елит Медиа България" ЕООД, ЕИК 130275893, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане", ул. „Арх. Петко Момчилов" № 2, ет. 4, представлявано от Кеворк Калуст Марашлян и Огнян Димитров Димов - управители.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Елит Медиа България" ЕООД, ЕИК 130275893, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане", ул. „Арх. Петко Момчилов" № 2, ет. 4, представлявано от Кеворк Калуст Марашлян и Огнян Димитров Димов - управители.

След връчването му актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 07.10.2014 в 21:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол