Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 129-МИ
София, 09.08.2011

ОТНОСНО: заличаване регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

С Решение № 112-МИ от 08.08.2011 г. политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" е регистрирана за участие в изборите за общински съветници  и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

С писмо изх. № 92-00-705 от 09.08.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ е върната проверката на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД". От протокол от 09.08.2011 г. на ГД „ГРАО" за извършване на проверка на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. се установяват 5867 коректни записи за избиратели, подкрепящи регистрацията на партията. Не са налице изискванията на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

С оглед на това и на основание чл. 90, ал. 5 от ИК извършената регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" следва да бъде заличена.

Предвид изложеното и на основание чл. 90, ал. 5 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., извършена с Решение № 112-МИ от 08.08.2011 г. на ЦИК, и анулира издаденото удостоверение № 71 от 08.08.2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:Севинч Солакова

* Публикувано на 09.08.2011 в 18:01 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол