Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1291-ПВР/МИ
София, 21.10.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Асеновград, област Пловдив, назначена с Решение № 282-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-773/21.10.2011 г. от Силвия Анастасова Хубенова - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Асеновград, област Пловдив. Предлага се на мястото на члена на комисията Борис Филипов Филипов да бъде назначен Иван Здравков Марков. Към предложението са приложени: молба от Борис Филипов Филипов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Иван Здравков Марков; пълномощно на името на Силвия Анастасова Хубенова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Асеновград, област Пловдив, Борис Филипов Филипов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Асеновград, област Пловдив, Иван Здравков Марков, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.10.2011 в 23:11 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол