Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1298-ПВР/МИ
София, 22.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Несебър, област Бургас, назначена с Решение № 343-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-760/17.10.2011 г. от Кирил Христов Жеглев - упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", за промени в ОИК - Несебър, област Бургас. Предлага се на мястото на члена на комисията Георги Христов Когелов да бъде назначен Веселин Михайлов Радев. Към предложението са приложени: заявление от Георги Христов Когелов за освобождаването му, като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование на Веселин Михайлов Радев; заверено копие от пълномощно от Сергей Дмитриевич Станишев, в качеството на председател на Националния съвет на „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", с което преупълномощава Кирил Христов Жеглев да представлява ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" пред ОИК - Несебър и на територията на община Несебър; заверено копие от удостоверение на Софийски градски съд от 11.07.2011 г. за вписване на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" в регистъра на политическите партии.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Несебър, област Бургас, Георги Христов Когелов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 12 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Несебър, област Бургас, Веселин Михайлов Радев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 22.10.2011 в 18:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол