Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1299-ПВР/МИ
София, 22.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”- Хасково, представлявана от Йордан Тодоров Гергов чрез пълномощника му Иван Димитров Иванов, срещу решение № 429-МИ от 20.10.2011 г. на ОИК – Хасково

Постъпила е жалба с вх. № 2046 от 21.10.2011 г. на ЦИК от ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", представлявана от Йордан Тодоров Гергов чрез пълномощника му Иван Димитров Иванов, срещу решение № 429-МИ от 20.10.2011 г. на ОИК - Хасково.
Към преписката са представени решение №429-МИ/20.10.2011 г. на ОИК - Хасково.
В жалбата се изтъква, че решението на ОИК - Хасково, в приетата форма е непълно и поради тази причина се обжалва пред ЦИК.
Решението на ОИК - Хасково, се отнася до поправката на очевидна фактическа грешка, свързана с наредбата на кандидатите от листата на ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ".
Мотивите на жалбоподателя са, че това решение, независимо, че поправя очевидната грешка, е непълно и недостатъчно тъй като не коригира грешката в бюлетините за общински съветници и не посочва номера на бюлетината, за която то се отнася.
Жалбата е подадена в срок, поради което се явява процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.
В решението си ОИК - Хасково, е следвало точно да укаже за кой номер бюлетина за общински съветници се отнася то, както и да укаже на органите, отговарящи за провеждането на изборите как да се изпише съответната бюлетина.
Тъй като бюлетините са вече отпечатани, поправката на допусната техническа грешка е вече невъзможна.
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Задължава ОИК - Хасково, да разпореди на секционните избирателни комисии да поставят на информационното табло указания как следва да се чете бюлетината за общински съветници под № 38 на ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 22.10.2011 в 18:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол