Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1302-ПВР/МИ
София, 22.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Д. Ганчев – председател на Общинския съвет на БСП - Карнобат, срещу решение № 142 от 09.10.2011 г. на ОИК – Карнобат, област Бургас

Постъпила е жалба с вх. № М-965 от 20.10.2011 г. от Д. Ганчев - председател на Общинския съвет на БСП - Карнобат, срещу решение № 142 от 09.10.2011 г. на ОИК - Карнобат, област Бургас. В жалбата се твърди, че ОИК - Карнобат, неправомерно е взела решение за съставяне на акт за административно нарушение и е указала на временно изпълняващия длъжността кмет на община Карнобат на основание чл. 134, ал. 7 от ИК да премахне агитационни материали на ПП „БСП". Жалбоподателят изтъква доводи, че мястото на което са поставени агитационните материали не е от обектите, изброени със заповед № ЗД-593/16.09.2011 г. на кмета на община Карнобат, а е разрушена част от незаконна частна постройка, прилепена към северната страна на жилищна сграда в гр. Карнобат на ул. „Алекси Нейчев" № 4, частна собственост на Димитър Тодоров Ангелов, който е предоставил на Общинския съвет на БСП - Карнобат, писменото си съгласие`да се използва стената от жилищната му сграда в агитационната кампания по време на избори - 2011, като партията се ангажира след това да свали агитационните материали и възстанови евентуално нанесените щети.
Жалбоподателят цитира и разпоредбата на чл. 134, ал. 3 от ИК, като сочи, че законът изрично указва, че агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини, частна собственост, с разрешение на собственика или управителя на имота. Същият твърди, че е спазил изискванията на закона и е разлепил агитационните материали на северната стена на жилищната сграда с разрешение на собственика, чието съгласие представя към жалбата.
Към жалбата са приложени копия от следните документи: решение № 142 от 09.10.2011 г. на ОИК - Карнобат; протокол № 16 от 09.10.2011 г. от заседание на ОИК - Карнобат; констативен протокол от 07.10.2011 г. в състав от Димитър Иванов Димитров - зам.-председател на ОИК - Карнобат, Станка Русева Савова - член на ОИК - Карнобат, и Таня Иванова Борисова - член на ОИК - Карнобат; жалба с вх. № 4 от 06.10.2011 г. от Маргарита Пръвчева Георгиева и разрешение от Димитър Тодоров Ангелов за използване на стена от жилищната сградата на ул. „Алекси Нейчев" № 4 по време на избори 2011 г.
Жалбата е постъпила в срок и е процесуално допустима, разгледана по същество е основателна.
След извършена проверка на ОИК - Карнобат, е установено, че на стена на сграда, намираща се на ул. „Алекси Нейчев" № 4, са залепени 12 агитационни материали на БСП, един на НДСВ и един на кандидата за президент Меглена Кунева, но ОИК - Карнобат, не е изследвала и проверила дали в случая не е било налице разрешение за поставяне на агитационни материали от собственика на имота съгласно чл. 134, ал. 3 от ИК.
Централната избирателна комисия счита, че извършените от ОИК - Карнобат, действия във връзка с изпълнение на правомощията й по чл. 33, ал. 1, т. 17 и чл. 34, ал. 7 от ИК не са установили обективната истина, видно и от приложеното по преписката разрешение на Димитър Ангелов, поради което решение № 142 от 09.10.2011 г. на ОИК - Карнобат, област Бургас, е необосновано и незаконосъобразно.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Избирателния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО решение № 142 от 09.10.2011 г. на ОИК - Карнобат, област Бургас.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

 

* Публикувано на 22.10.2011 в 20:52 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол