Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1303-ПВР/МИ
София, 22.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Стефан Тонев – упълномощен представител на коалиция „За Ивайловград”, срещу действия на ОИК - Ивайловград

Постъпила е жалба с вх. № М-641 от 11.10.2011 г. на ЦИК от Стефан Тонев - упълномощен представител на коалиция „За Ивайловград", с която се възразява срещу взетите от ОИК - Ивайловград, мерки по отношение на разпространяване на агитационни материали на ПП „Обединен блок на труда - Български лейбъристи", противоречащи на чл. 134, ал. 2 от ИК.
Жалбата е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
Видно от приложените по преписката документи с решение № 85 от 04.10.2011 г. ОИК - Ивайловград, се е произнесла законосъобразно по сигнала на жалбоподателя, като е установила, че разпространяваните агитационни материали - плакат и дипляна, от ПП „Обединен блок на труда - Български лейбъристи" са в нарушение на чл. 134, ал. 2 от ИК и е задължила вр.и.д. кмет на община Ивайловград да предприеме мерките по чл. 134, ал. 7 от ИК.
Предвид изложеното Централната избирателна комисия приема, че в случая ОИК - Ивайловград, е действала законосъобразно, а твърдението на жалбоподателя, че посочените по-горе агитационни материали на ПП „Обединен блок на труда - Български лейбъристи" продължавали да се разпространяват в община Ивайловград, се явява необосновано и недоказано.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Стефан Тонев - упълномощен представител на коалиция „За Ивайловград", с която се възразява срещу взетите от ОИК - Ивайловград, мерки по отношение на разпространяване на агитационни материали на ПП „Обединен блок на труда - Български лейбъристи".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 22.10.2011 в 20:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол