Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1309-НС
София, 09.10.2014

ОТНОСНО: сигнали за предизборна агитация в предаването „Още от деня“ по Българска национална телевизия, излъчено на 5 октомври 2014 г.

Постъпил е сигнал в Централната избирателна комисия от Съвета за електронни медии с вх. № НС-20-514 от 6 октомври 2014 г., за нарушение чл. 182, ал. 4 от ИК. Към сигнала е приложен технически носител с видеозапис на излъченото на 5 октомври 2014 г. от 16,05 до 16,35 ч. предаване „Още от деня" по БНТ 1, с водещ Димитър Цонев. Постъпил е и сигнал от Христо Христов Димов с вх. № С-233/05.10.2014 г., съдържащ оплакване за същото нарушение в същото предаване.

Централната избирателна комисия извърши проверка, запозна се с видеозаписа на излъченото предаване и установи, че на 5 октомври 2014 г. в от 16,05 до 16,35 ч. е излъчено предаването „Още от деня" по БНТ 1 с водещ Димитър Цонев. В предаването са участвали като гости Мартин Захариев и Максим Бехар. В рамките на проведения разговор с гостите на предаването Мартин Захариев и Максим Бехар на екран в студиото са покани снимки на публични личности, представители на политически партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. След всяко показване на снимка на публична личност водещият Димитър Цонев приканва гостите в студиото да направят оценка на качествата на лицата, които са регистрирани като кандидати в кандидатските листи на партиите и коалициите. На поставените от водещия въпроси всеки от гостите е дал личната си оценка за качествата на съответната личност.

Централната избирателна комисия приема, че изказването на лични мнения и даването на лични оценки на лица, които са регистрирани като кандидати за народни представители от кандидатски листи на партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за народни представители, несъмнено съдържа внушения за подкрепа или неподкрепа на кандидат, партия или коалиция при участието й в изборите. Съгласно §1, т. 17 от ДР на ИК предизборна агитация е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в изборите. Съгласно чл. 182, ал. 4 от ИК не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден. Следователно изказването на личните мнения и оценки на кандидати за народни представители, излъчени в предаване по БНТ 1 в изборния ден - 5 октомври 2014 г., представлява нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК.

Централната избирателна комисия приема, че нарушението е извършено от доставчика на медийна услуга - БНТ 1, доколкото личните мнения и оценки на кандидатите за народни представители са дадени от гостите в предаването поради изричното поставяне на въпроси към тях от водещия на предаването „Още от деня" Димитър Цонев.

Предвид горното и на основание чл. 182, ал. 4, чл. 200, чл. 480, ал. 2, чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за извършване на предизборна агитация в изборния ден - 5 октомври 2014 г., извършено от Димитър Костов Цонев в предаването „Още от деня", излъчено по Българска национална телевизия в програмата на БНТ 1.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт на Димитър Костов Цонев за извършеното нарушение.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 09.10.2014 в 20:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол