Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1310-НС
София, 09.10.2014

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е искане от РИК 25 - София с вх. № НС-14-11 от 8 октомври 2014 г. на Централната избирателна комисия за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените на 5 октомври 2014 г. избори за народни представители за отваряне на чувалите на СИК №№ 254611073, 254620027 и 254618060 за изваждане на избирателните списъци на секции №№ 254611073, 254620027 и 254618060.

Искането за разпечатването и отварянето на помещението е с цел изваждане на избирателните списъци на СИК №№ 254611073, 254620027 и 254618060 и предаването им на ГД „ГРАО" за проверка.

С Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. Централната избирателна комисия е уредила условията и реда за прибиране и съхранение на торбите и другите книжа в определените помещения от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс и Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., с цел изваждане на избирателните списъци на СИК №№ 254611073, 254620027 и 254618060 и предаването им на ГД „ГРАО" за извършване на проверката.

Достъпът да се осъществи при условията и реда на т. 24 - т. 27 от Решение № 826-НС, от 3 септември 2014 г. на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 09.10.2014 в 20:51 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол