Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1312-НС
София, 09.10.2014

ОТНОСНО: жалба от доц. Борислав Великов – упълномощен представител на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, срещу решение № 1240-НС от 4.10.2014 г. РИК – Монтана

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба вх. № Ж-21 от 05.10.2014 г. от доц. Борислав Великов - упълномощен представител на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", срещу решение № 240-НС от 04.10.2014 г. РИК - Монтана, препратена по електронната поща от РИК - Монтана.

Към жалбата са приложени следните документи: пълномощно, решение № 263-НС от 05.10.2014 г. на РИК - Монтана, решение № 240-НС от 04.10.2014 г. на РИК - Монтана, ведно със снимки четири броя.

Във връзка с дадени указания от Централната избирателна комисия с писмо на 08.10.2014 г. по електронната поща от РИК - Монтана, е изпратена отново преписката по жалбата, ведно с протокол № 26 от 05.10.2014 г. и протокол от 04.10.2014 г. на РИК - Монтана.

В разглежданата жалба се излагат твърдения за отмяна на обжалваното решение поради обстоятелството, че е налице оплитане на винила с конци и завързване за поддържащи го телове, поради което надписът „Купуването и продаването на гласове" остава невидим в транспаранта. Изложено е искане за удължаване на срока за отстраняване „нередностите" в транспаранта поради твърде късия срок.

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, предвид което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се явява неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като разгледа материалите в преписката, прави следните изводи:

Видно от протокол от 04.10.2014 г. на РИК - Монтана, по безспорен начин се установява, че транспаранта, предмет на жалбата, не съдържа изискуемия надпис съгласно чл. 183, ал. 2 от ИК. Последното не се опровергава и от изложените в жалбата на доц. Борислав Великов твърдения срещу обжалваното решение на РИК - Монтана. Не са приложени и доказателства в тази насока.

Предвид горното и на основание чл. 73, във връзка с чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на доц. Борислав Великов - упълномощен представител на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", срещу решение № 240-НС от 04.10.2014 г. РИК - Монтана.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 09.10.2014 в 20:52 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол