Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1322-НС
София, 10.10.2014

ОТНОСНО: промени в Решение № 1176-НС от 5 октомври 2014 г. относно нарушение на забраната по чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на интернет страницата на BNews.bg

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-210-531/08.10.2014 г. от Айсехел Хайредин Руфи-Хюсмен, към която е приложена заповед за прекратяване на трудовото й правоотношение на длъжност „главен редактор" на BNews.bg, считано от 28.05.2014 г. От заповедта се установява, че собственик на сайта на BNews.bg е БИ МЕДИА ГРУП АД.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА промени в Решение № 1176-НС от 5 октомври 2014 г. на ЦИК, както следва:

Думите „извършено от главния редактор на интернет страницата на BNews.bg: Айсехел Хайредин Руфи, ЕГН ..., с настоящ адрес: ..." се заменят с:

„извършено от БИ МЕДИА ГРУП" АД, ЕИК 200663517, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец", ул. „Кракра" № 14, вх. 1, ет. 1, ап. 2, представлявано от Айсехел Хайредин Руфи".

Думите „ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на главния редактор на интернет страницата на BNews.bg Айсехел Хайредин Руфи, ЕГН ..., с настоящ адрес: ..." се заменят с:

„ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение от „БИ МЕДИА ГРУП АД, ЕИК 200663517, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец", ул. „Кракра" № 14, вх. 1, ет. 1, ап. 2, представлявано от Айсехел Хайредин Руфи."

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.10.2014 в 20:00 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол