Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1325-НС
София, 10.10.2014

ОТНОСНО: сигнали за предизборна агитация в предаването „България гласува“ по ТВ 7, излъчено на 5 октомври 2014 г.

Постъпил е сигнал в Централната избирателна комисия от Съвета за електронни медии с вх. № НС-20-514 от 6 октомври 2014 г., за нарушение чл. 182, ал. 4 от ИК. Към сигнала е приложен технически носител с видеозапис на излъченото на 5 октомври 2014 г. предаване „България гласува" по ТВ 7. Постъпили са и следните сигнали, съдържащи оплакване за същото нарушение в същото предаване: вх. № С-9/05.10.2014 г. от Йорданка Писарска; № С-10/05.10.2014 г. от Стоян Милев; № С-11/05.10.2014 г. от Стоян Воденичаров; № С-20/05.10.2014 г. от Гено Иванов; № С-21/05.10.2014 г. от Камелия Гулева; № С-25/05.10.2014 г. от Иван Петров; № С-26/05.10.2014 г. от Светлана Рангелова; № С-17/05.10.2014 г. от Виолета Лазарова; № С-31/05.10.2014 г. от Мария Кирилова и № С-71/05.10.2014 г. от Мила Спасова.

Централната избирателна комисия извърши проверка, запозна се с видеозаписа на излъченото предаване и установи, че на 5 октомври 2014 г. е излъчено предаването „България гласува" по ТВ 7. В предаването са участвали като гости Соня Колтуклиева, Мика Зайкова, Юлий Москов и други. По време на проведените разговори с гостите Соня Колтуклиева и Мика Зайкова същите неколкократно са заявявали лично отношение към различни кандидати за народни представители, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Соня Колтуклиева изразява лично мнение, което  съдържа негативни оценки за обсъжданите кандидати за народни представители - от ПП „АТАКА", коалиция БСП лява България, ПП „ДПС". Мика Зайкова изразява становище за конкретен кандидат от кандидатската листа на ПП „АТАКА", че се надява да не бъде фактор в следващото Народно събрание. Юлий Москов отправя призив към избирателите как да гласуват, изразяващ се в препоръка да гласуват като него, защото това е единственият разумен избор. С оглед изразеното от него становище не е налице съмнение за коя политическа партия призовава да се гласува.

Централната избирателна комисия приема, че изказването на лични мнения и даването на лични оценки на лица, които са регистрирани като кандидати за народни представители от кандидатски листи на партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за народни представители, несъмнено съдържа внушения за подкрепа или неподкрепа на кандидат, партия или коалиция при участието й в изборите. Съгласно §1, т. 17 от ДР на ИК предизборна агитация е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в изборите. Съгласно чл. 182, ал. 4 от ИК не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден. Следователно изказването на личните мнения и оценки на кандидати за народни представители, както и отправянето на призив за подкрепа на политическа партия, регистрирана за участие в изборите, излъчени в предаване по ТВ 7 в изборния ден - 5 октомври 2014 г., представлява нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК.

Централната избирателна комисия приема, че нарушението е извършено от доставчика на медийна услуга - ТВ 7, доколкото личните мнения и оценки на кандидатите за народни представители са дадени от гостите в предаването поради характера на въпросите и водения разговор от водещия на предаването „България гласува". Централната избирателна комисия приема, че нарушение е извършено и от гостите на предаването Соня Колтуклиева, Мика Зайкова и Юлий Москов предвид свободно изразените от тях лични мнения или оценки и отправени призиви за подкрепа на политическа партия, регистрирана за участие в изборите.

Предвид горното и на основание чл. 182, ал. 4, чл. 200, чл. 480, ал. 2, чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за извършване на предизборна агитация в изборния ден - 5 октомври 2014 г., извършено в предаването „България гласува", излъчено по ТВ 7, от Соня Колтуклиева, Мика Зайкова, Юлий Москов и „ТВ Седем" ЕАД, с ЕИК 175093731, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1618, район „Красно село", ж.к. „Бъкстон", бул. „Цар Борис ІІІ" № 159, ет. 11, представлявано от Панайот Йовчев Велков - синдик.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт на „ТВ Седем" ЕАД, с ЕИК 175093731, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1618, район „Красно село", ж.к. „Бъкстон", бул. „Цар Борис ІІІ" № 159, ет. 11, представлявано от Панайот Йовчев Велков - синдик, за извършеното нарушение.

На основание чл. 43, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания възлага на МВР - СДВР да установи личните данни - три  имена и ЕГН, и адреса на лицата Соня Колтуклиева, Мика Зайкова и Юлий Москов. След връщане на информация относно личните данни на посочените лица от МВР - СДВР оправомощава председателя на Централната избирателна комисия да състави актове за установените нарушения.

След съставянето и връчването на актовете същите да се изпратят на областния управител на област София за издаване на наказателни постановления.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.10.2014 в 20:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол