Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1326-НС
София, 10.10.2014

ОТНОСНО: жалба от Ирина Абаджиева-Репуц – кандидат за народен представител, регистрирана в листата на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС“ в Десети изборен район – Кюстендилски

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-11-36/09.10.2014 г. от адв. Ирина Абаджиева-Репуц - кандидат за народен представител, регистрирана в листата на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС".

В подадената жалба се съдържа оплакване, че след окончателното оформяне на протоколите от районните избирателни комисии са оповестени публично от средствата за масова информация резултати, съгласно които жалбоподателят получава мандат в 10. МИР. Излага се твърдение, че има или грешка, или манипулативно въвеждане на данни в системата, като неточно са били въведени резултати, които не са били реално получени, вследствие на което се стига до подмяна на действителни резултати за избор на кандидат в съответен район.

Прави се искане за преизчисляване на извършеното преразпределение на мандатите по многомандатни изборни райони и специално в 10. МИР -Кюстендилски, като повторно се въведат данните от сканираните протоколи на РИК в Десети изборен район - Кюстендилски.

Жалбата е подадена от лице с правен интерес, поради което Централната избирателна комисия приема същата за допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Искането за повторно въвеждане на данните от протоколите на СИК в присъствието на представители на политическа партия, която е част от коалицията, издигнала за кандидат жалбоподателя, както и в присъствието на нотариус е недопустимо съгласно разпоредбите на ИК.

Първоначалното въвеждане на числовите данни от протоколите на секционните избирателни комисии се извършва при предаването на същите на районната избирателна комисия. В базата данни на районната избирателна комисия влизат данните само от секционните протоколи в съответния изборен район, като протоколът на районната избирателна комисия обобщава тези данни. В Централната избирателна комисия се извършва повторно въвеждане на числовите данни от всички протоколи на секционните избирателни комисии. След повторното въвеждане на данните и установяване на несъответствия ЦИК анализира несъответствията с първоначалното въвеждане в РИК и актуализира базата данни с Решение № 1289-НС от 8 октомври 2014 г., като при последващите изчисления се използва актуализираната база данни.

Искането за преизчисляване на извършеното преразпределение на мандатите по МИР-ове и специално в 10. МИР - Кюстендилски, е неоснователно, защото ЦИК не е обявявала предварителни резултати. Данните, на които се позовава жалбоподателката, са оповестени публично от средствата за масова информация, но те не са официални. Резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и третото Народно събрание са обявени от Централната избирателна комисия с Решение № 1300-НС от 9 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 301, ал. 2, 4 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Ирина Абаджиева-Репуц - кандидат за народен представител, регистрирана в листата на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС" в Десети изборен район - Кюстендилски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.10.2014 в 20:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол