Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1327-НС
София, 12.10.2014

ОТНОСНО: обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и третото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от ИК

І. Постъпили са заявления от народни представители по чл. 299, ал. 1 от Изборния кодекс, както следва:

1. от Бойко Методиев Борисов, ЕГН ..., с вх. № НС-10-126 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ГЕРБ в Двадесет и пети изборен район - София;

2. от Цветан Генчев Цветанов, ЕГН ..., с вх. № НС-10-128 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ГЕРБ в Четвърти изборен район - Великотърновски;

3. от Десислава Вълчева Атанасова, ЕГН ..., с вх. № НС-10-125 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП ГЕРБ в Дванадесети изборен район - Монтана;

4. от Ивайло Ангелов Московски, ЕГН ..., с вх. № НС-10-127 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ГЕРБ в Двадесет и шести изборен район - Софийски;

5. от Лиляна Павлова Николова, ЕГН ..., с вх. № НС-10-129 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП ГЕРБ в Трети изборен район - Варненски;

6. от Милена Цветанова Дамянова, ЕГН ..., с вх. № НС-10-130 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП ГЕРБ в Двадесет и трети изборен район - София;

7. от Михаил Райков Миков, ЕГН ..., с вх. № НС-11-53 от 11.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП лява България в Двадесет и пети изборен район - София;

8. от Лютви Ахмед Местан, ЕГН ..., с вх. № НС-10-121 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП Движение за права и свободи в Девети изборен район - Кърджалийски;

9. от Делян Славчев Пеевски, ЕГН ..., с вх. № НС-10-122 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП Движение за права и свободи в Двадесет и седми изборен район - Старозагорски;

10. от Йордан Кирилов Цонев, ЕГН ..., с вх. № НС-10-123 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП Движение за права и свободи в Двадесет и осми изборен район - Търговищки;

11. от Камен Костов Костадинов, ЕГН ..., с вх. № НС-10-124 от 10.10.2014 г. с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП Движение за права и свободи в Четвърти изборен район - Великотърновски;

12. от Атанас Петров Атанасов, ЕГН ..., с вх. № НС-11-48 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция Реформаторски блок в Двадесет и трети изборен район - София;

13. от Красимир Дончев Каракачанов, ЕГН ..., с вх. № НС-11-49 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО в Петнадесети изборен район - Плевенски;

14. от Валери Симеонов Симеонов, ЕГН ..., с вх. № НС-11-46 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО във Втори изборен район - Бургаски;

15. от Валентин Кирилов Касабов, ЕГН ..., с вх. № НС-11-47 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО в Трети изборен район - Варненски;

16. от Волен Николов Сидеров, ЕГН ..., с вх. № НС-10-134 от 11.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП АТАКА в Двадесет и пети изборен район - София;

17. от Ивайло Георгиев Калфин, ЕГН ..., с вх. № НС-11-43 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) в Двадесет и пети изборен район - София;

18. от Борислав Михайлов Борисов, ЕГН ..., с вх. № НС-11-44 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) в Шестнадесети изборен район - Пловдив.

 

ІІ. Постъпили са заявления, с които обявени за избрани народни представители отказват да бъдат обявявани повторно в други изборни райони, както следва:

1. Димитър Кирилов Байрактаров, ЕГН ..., обявен за избран от листата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО в Двадесет и седми изборен район - Старозагорски, заявява, че желае да остане избран в този изборен район със заявление вх. № НС-11-45 от 10.10.2014 г.

2. Магдалена Ламбова Ташева, ЕГН ..., обявен за избрана от листата на ПП АТАКА в Седемнадесети изборен район - Пловдивски, заявява, че желае да остане избрана в този изборен район със заявление вх. № НС-11-45 от 10.10.2014 г. със заявление вх. № НС-10-135 от 11.10.2014 г.

С оглед на изложеното Димитър Кирилов Байрактаров не следва да бъде обявяван за избран за народен представител във Втори изборен район - Бургаски, и Магдалена Ламбова Ташева не следва да бъде обявявана за избрана за народен представител в Трети изборен район - Варненски.

 

ІІІ. Постъпили са заявления от двама народни представители, с които заявяват, че избират да бъдат обявени за избрани от следните изборни райони, както следва:

1. Салиха Хакиф Емин, ЕГН ..., обявена за избрана от листата на ПП Движение за права и свободи в Девети изборен район - Кърджалийски, избира да бъде обявена за избрана за народен представител в Двадесет и девети изборен район - Хасковски, като следващ в листата народен представител след постъпилото заявление по реда на чл. 299, ал. 1 от ИК от Лютви Ахмед Местан.

2. Юлиан Кръстев Ангелов, ЕГН ..., обявен за избран от листата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО в Двадесет и четвърти изборен район - София, избира да бъде обявен за избран за народен представител в Двадесет и пети изборен район - София, като следващ в листата народен представител след постъпилото заявление по реда на чл. 299, ал. 1 от ИК от Красимир Дончев Каракачанов.

С оглед на изложеното Салиха Хакиф Емин следва да бъде обявявана за избрана за народен представител в Двадесет и девети изборен район - Хасковски, а в Девети изборен район - Кърджалийски, от листата на ПП Движение за права и свободи да бъде обявен за избран Мустафа Фахри Ахмед, ЕГН ..., и Юлиан Кръстев Ангелов следва да бъде обявяван за избран за народен представител в Двадесет и пети изборен район - София, а в Двадесет и четвърти изборен район - София, от листата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО да бъде обявен за избрана за народен представител Султанка Димитрова Петрова, ЕГН ....

С оглед на изложеното и на основание чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс, Решение № 1317-НС от 10 октомври 2014 г. и Решение № 1316-НС от 10 октомври 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за избрани за народни представители в Четиридесет и третото Народно събрание, както следва:

1. Георги Иванов Андонов, ЕГН ..., от листата на ПП ГЕРБ в Първи изборен район - Благоевградски;

2. Борислав Райчов Миланов, ЕГН ..., от листата на коалиция Реформаторски блок в Първи изборен район - Благоевградски;

3. Христиан Радев Митев, ЕГН ..., от листата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО във Втори изборен район - Бургаски;

4. Ерджан Себайтин Ебатин, ЕГН ..., от листата на ПП Движение за права и свободи в Трети изборен район - Варненски;

5. Калина Петрова Балабанова, ЕГН ..., от листата на ПП АТАКА в Трети изборен район - Варненски;

6. Георги Недков Кючуков, ЕГН ..., от листата на коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) в Трети изборен район - Варненски;

7. Владимир Цветанов Тошев, ЕГН ..., от листата на ПП ГЕРБ в Пети изборен район - Видински;

8. Филип Стефанов Попов, ЕГН ..., от листата на коалиция БСП лява България в Пети изборен район - Видински;

9. Айхан Ахмед Етем, ЕГН ..., от листата на ПП Движение за права и свободи в Шести изборен район - Врачански;

10. Мустафа Фахри Ахмед, ЕГН ..., от листата на ПП Движение за права и свободи в Девети изборен район - Кърджалийски;

11. Мариана Василева Георгиева-Бенчева, ЕГН ..., от листата на ПП Движение за права и свободи в Тринадесети изборен район - Пазарджишки;

12. Димитър Николов Лазаров, ЕГН ..., от листата на ПП ГЕРБ в Шестнадесети изборен район - Пловдив;

13. Свилен Филипов Иванов, ЕГН ..., от листата на ПП ГЕРБ в Деветнадесети изборен район - Русенски;

14. Алтимир Емилов Адамов, ЕГН ..., от листата на ПП ГЕРБ в Двадесети изборен район - Силистренски;

15. Полина Кръстева Карастоянова, ЕГН ..., от листата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО в Двадесет и трети изборен район - София;

16. Светослав Димитров Белемезов, ЕГН ..., от листата на коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) в Двадесет и трети изборен район - София;

17. Султанка Димитрова Петрова, ЕГН ..., от листата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО в Двадесет и четвърти изборен район - София;

18. Юлиан Кръстев Ангелов, ЕГН ..., от листата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО в Двадесет и пети изборен район - София;

19. Кирил Добрев Добрев, ЕГН ..., от листата на ПП ГЕРБ в Двадесет и седми изборен район - Старозагорски;

20. Салиха Хакиф Емин, ЕГН ..., от листата на ПП Движение за права и свободи в Двадесет и девети изборен район - Хасковски. 

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 12.10.2014 в 18:00 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол