Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1328-ПВР/МИ
София, 23.10.2011

ОТНОСНО: жалба от Александър Каракачанов – председател на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”

Постъпила е жалба с вх. № Ж-ІІІ-25 от 23.10.2011 г. на ЦИК от Александър Каракачанов - председател на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ". С жалбата се информира за допусната груба грешка в бюлетината за общински съветници в община Кубрат, област Разград. Регистрираните кандидати в листата на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" Илия Станчев Илиев и Илияна Александрова Тодорова не фигурират в бюлетината за избор на общински съветници. С жалбата се твърди, че ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" не е вписана в бюлетината за общински съветници и не може да участва в изборите за общински съветници в община Кубрат. При тегленето на жребия за номер в бюлетината партията е получила № 26.

Към жалбата са приложени: копие от удостоверение № 76 за регистриран кандидат за общински съветник от 16.09.2011 г. на Илия Станчев Илиев от ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"; копие от удостоверение № 77 за регистриран кандидат за общински съветник от 16.09.2011 г. на Илияна Александрова Тодорова от ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"; копие от предложение за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. от ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"; копие от извадка от протокол № 29 от 08.09.2011 г. от заседание на Националния изпълнителен съвет на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" за участие на партията в изборите на 23 октомври 2011 г. и за издигане на кандидати за кметове и общински съветници в община Кубрат; копие от пълномощно от Александър Каракачанов на Стефка Илиева Александрова, която да извърши регистрацията на листата на кандидатите за общински съветници в община Кубрат; копие от декларация по чл. 126, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 122, ал. 1, 3 и 4 от ИК от Илияна Александрова Тодорова; копие от декларация по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с §1, т. 5, букви „а" и „б" от ДР на ИК и §10, ал. 4 от ПЗР на Изборния кодекс от Илияна Александрова Тодорова; копие от заявление по чл. 126, ал. 1, т. 2 от ИК от Илияна Александрова Тодорова; копие от декларация по чл. 126, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 122, ал. 1, 3 и 4 от ИК от Илия Станчев Илиев; копие от декларация по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с §1, т. 5, букви „а" и „б" от ДР на ИК и §10, ал. 4 от ПЗР на Изборния кодекс от Илия Станчев Илиев; копие от заявление по чл. 126, ал. 1, т. 2 от ИК от Илия Станчев Илиев; копие от регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. на ОИК - Кубрат; копие от решение № 86-МИ от 21.09.2011 г. на ОИК - Кубрат, относно определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетината за гласуване за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; копие от протокол № 86 от 21.09.2011 г. на ОИК - Кубрат, относно определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г; копие от решение № 89-ПВР/МИ от 02.10.2011 г. на ОИК - Кубрат, относно утвърждаване на технически образци на бюлетини за избори за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; копие от протокол № 89 от 02.10.2011 г. на ОИК - Кубрат, относно утвърждаване на технически образци на бюлетини за избори за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; копие от бюлетина за общински съветници в община Кубрат, изборен район № 1716.

С жалбата се иска спиране на изборния процес и да бъдат отпечатани нови бюлетини.

Жалбата е подадена в ЦИК в 9,58 ч. по имейл и окомплектувана в 11,39 ч. от ОИК - Кубрат.

След извършена проверка се установи, че регистрираната под № 4 в регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници в община Кубрат, област Разград, ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" с изтеглен № 26 на жребия за определяне на номерата в бюлетината, не е отпечатана в бюлетината за избиране на общински съветници.

Оплакванията на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" са основателни, но към момента на подаване на жалбата вече е извършено гласуване с бюлетините, в които липсва № 26 - кандидатите за общински съветници на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ". Искането за спиране на изборния процес и за отпечатване на нови бюлетини е неоснователно, тъй като ЦИК не разполага с правомощия да спре изборния процес. От 18.10.2011 г. листите за общински съветници са обявени на официалната интернет страница на Централната избирателна комисия и няма постъпил сигнал за нередности нито от страна на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", нито от страна на Общинската избирателна комисия - Кубрат, която е извършила регистрацията на партията.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата, подадена от Александър Каракачанов - председател на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ".

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.10.2011 в 16:06 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол