Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1335-ПВР
София, 23.10.2011

ОТНОСНО:  промени в състави на СИК извън страната, назначени с Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение вх. № 2176 от 23.10.2011 г. за промени в СИК извън страната, назначени с Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 291600024, Испания, Алкала де Енарес, Мариана Христова Иванова, ЕГН ...
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 291600024, Испания, Алкала де Енарес, Деана Иванова Маринова-Вълканова, ЕГН ..., досегашен член.
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 291600024, Испания, Алкала де Енарес, Ивайло Руменов Иванов, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 291600024, Испания, Алкала де Енарес, Верка Борисова Тодорова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600024, Испания, Алкала де Енарес, Анна Манолова Ангелова, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 291600031, Испания, Колядо Вилялба, Величка Василева Дончева, ЕГН ...
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 291600031, Испания, Колядо Вилялба, Мария Драганова Арсовска, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 291600031, Испания, Колядо Вилялба, Григор Иванов Григоров, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 291600031, Испания, Колядо Вилялба, Параскева Иванова Найденова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600031, Испания, Колядо Вилялба, Тинка Йорданова Сергиева, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 291600040, Испания, Тафая, Александър Иванов Панчев, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 291600040, Испания, Тафая, Здравко Алеков Боюков, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 291600040, Испания, Тафая, Шукри Лютвиев Лютвиев, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 291600040, Испания, Тафая, Фаик Шукриев Лютвиев, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291600040, Испания, Тафая, Силвана Георгиева Начева, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600040, Испания, Тафая, Венцислав Каменов Юзекчиев, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291600040, Испания, Тафая, Ахмед Исмаилов Демиров, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600040, Испания, Тафая, Юсеин Фаиков Къров, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 23.10.2011 в 22:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол