Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 135-ЕП
София, 09.04.2014

ОТНОСНО: промяна в Районна избирателна комисия в Осемнадесети район – Разградски

Постъпило е искане от Нюсрет Исмет Мустафа-Салим, за освобождаването й като член на РИК в Осемнадесети район - Разградски, с вх. № ЕП-10-3 от 08.04.2013 г.

Постъпила е молба по електронната поща от Ахмед Реджебов Ахмедов - областен председател на ПП „ДПС" - Разград, с предложение на мястото на Нюсрет Исмет Мустафа-Салим като член да бъде назначен Нергин Хюсеинов Хамдиев, ЕГН ..., от списъка на резервните членове. Налице е декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата на Нергин Хюсеинов Хамдиев за завършено висше образование.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 67, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Осемнадесети район - Разградски, Нюсрет Исмет Мустафа-Салим, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Осемнадесети район - Разградски, Нергин Хюсеинов Хамдиев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.04.2014 в 09:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол