Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1352-НС
София, 28.10.2014

ОТНОСНО: заявление от Никола Николов Вапцаров за получаване на достъп до изборните книжа с цел проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали в Първи изборен район – Благоевградски

По жалба от Никола Николов Вапцаров, кандидат за независим народен представител, издигнат от Инициативен комитет за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Първи изборен район - Благоевградски, срещу решение по протокол № 130 от 10.10.2014 г. на ЦИК е постановено решение № 12549 от 22.10.2014 г. на ВАС по адм.д. № 13361/2014 г. по описа на Четвърто отделение на ВАС, с което е отменено обжалваното решение на ЦИК. Преписката е върната за произнасяне съобразно с изложените в решението на ВАС мотиви. За да постанови решението за отмяна, съставът на ВАС е приел, че решението на ЦИК е незаконосъобразно и постановено в нарушение на чл. 59, ал. 1 и 2, т. 4 и 7 от АПК. Същото не е мотивирано и в него липсват фактически и правни основания за издаването му.

С оглед на горното ВАС връща на ЦИК за ново разглеждане на заявлението на Никола Николов Вапцаров в съответствие с правомощията на комисията по чл. 57 и чл. 287, ал. 8 от ИК.

Със заявление с вх. № НС-12-3 от 08.10.2014 г. и допълнително заявление с вх. № НС-23-96 от 10.10.2014 г. Никола Николов Вапцаров - кандидат за независим народен представител, издигнат от Инициативен комитет за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Първи изборен район - Благоевградски, моли на основание разпоредбите на чл. 287, ал. 8 от ИК да му бъде предоставен достъп до изборните книжа с цел проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали от произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Първи изборен район - Благоевградски, съхранявани в Областна администрация - Благоевград. Мотивира искането си с големия брой невалидни бюлетини за Първи МИР - Благоевградски, и множеството сигнали, които е получил от свои симпатизанти, поради което счита, че броят на действително гласувалите за него избиратели не отговаря на броя на отразените в протоколите на СИК за него гласове.

Съгласно чл. 287, ал. 8 от ИК бюлетините, екземплярът от протокола, предназначен за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват до следващите избори. Помещенията, в които се съхраняват, се определят от областния управител и се запечатват с хартиени ленти, подпечатани с печат, върху който е поставен уникален знак, и подписани от членовете на комисията. Образецът на печата, съхраняването на бюлетините, на екземпляра от протокола, предназначен за общинската администрация, и на останалите книжа и материали и достъпът до помещенията се определят с решение на Централната избирателна комисия.

От друга страна, в чл. 304 и следващите от раздел XII от ИК е определен редът за оспорване на резултатите от изборите. Споровете относно законността на изборите за народни представители и на избора на народен представител се решават от Конституционния съд. Единствено от компетентността на същия е при направено оспорване на законността на изборите за народни представители и на избора на народен представител да разреши преглеждане на изборните книжа и материали.

Искането за достъп до бюлетините и останалите изборни книжа и материали цели проверка на изборните резултати в Първи изборен район - Благоевградски, която евентуално да мотивира бъдещо обжалване на тези изборни резултати, поради което същото се явява недопустимо.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Никола Николов Вапцаров за получаване на достъп до изборните книжа с цел проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали в Първи изборен район - Благоевградски, като недопустимо.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.10.2014 в 17:44 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол