Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1353-НС
София, 30.10.2014

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е искане от кмета на община Септември с вх. № НС-14-15 от 29.10.2014 г. на Централната избирателна комисия за достъп до запечатаното помещение в община Септември, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените на 5 октомври 2014 г. избори за народни представители. В същото помещение се съхраняват и неизползваните (резервни) бюлетини и формулярите на изборните книжа, които не са предадени на СИК.

Достъпът е необходим с цел преместването на изборните книжа и материали в друго помещение, намиращо се в сградата на общинска администрация Септември, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

С Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. Централната избирателна комисия е уредила условията и реда за прибиране и съхранение на торбите и другите книжа в определените помещения от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. и Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., с цел преместването на изборните книжа и материали в друго помещение, намиращо се в сградата на общинска администрация Септември, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Достъпът да се осъществи при условията и реда на т. 24 - 27 от Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. на ЦИК.

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., с цел прибирането на изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в същото помещение, намиращо се в сградата на общинска администрация Септември

Достъпът до помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. да се осъществи съгласно т. 17 и 18 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 31.10.2014 в 09:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол