Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 136-ПВР/МИ
София, 10.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Берковица, област Монтана, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Берковица, област Монтана, от 04.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-32 от 08.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 25.07.2011 г. и на 01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Берковица.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Берковица, област Монтана, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Гергана Петрова Антонова-Ценова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Емилов Веселинов

 

СЕКРЕТАР:

Живка Георгиева Симова-Стоянова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Пламен Дончев Първанов

 

 

Биляна Милотинова Стаменова

 

 

Тодор Кръстев Тодоров

 

 

Пламен Георгиев Рангелов

 

 

Николай Светославов Станоев

 

 

Цвета Димитрова Славкова

 

 

Марияна Ангелова Янакиева

 

 

Иванка Димитрова Александрова

 

 

Румяна Иванова Стоянова

 

 

Валентин Захариев Христов

 

 

Иван Георгиев Господинов

 

 

Бойка Михайлова Тоскова

 

 

Юлия Георгиева Евгениева

 

 

Мария Любомирова Костова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.08.2011 в 20:41 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол