Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 138-ПВР/МИ
София, 10.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ново село, област Видин, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Ново село, област Видин, от 02.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-17 от 05.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 29.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Ново село.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ново село, област Видин, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Георгиева Дикова-Кайцанова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Сашка Петкова Каменова

 

СЕКРЕТАР:

Иглика Герасимова Иванова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Даниел Боянов Цветанов

 

 

Галина Ценкова Манджукова

 

 

Кирил Венелинов Петров

 

 

Лида Милчева Маринова

 

 

Соня Стоянова Георгиева

 

 

Красимир Маринов Илиев

 

 

Надежда Стефанова Владимирова-Тодорова

 

 

Владимир Цоков Иванов

 

 

Пенка Коцева Балтанова

 

 

Вероника Тонева Евдокимова

 

 

Мая Людмилова Цветанова

 

 

Милифон Серафимов Георгиев

 

 

Наташа Кирилова Петрова

 

 

Камелия Боянова Каменова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 10.08.2011 в 20:45 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол