Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1380-ПВР/МИ
София, 02.12.2014

ОТНОСНО: назначаване на член на ОИК – Родопи, област Пловдив

С Решение № 1378-ПВР/МИ от 27 ноември 2014 г. на ЦИК са прекратени предсрочно пълномощията на члена на ОИК - Родопи, Даниела Петрова Пехливанова. Решението на ЦИК е обявено на 24 ноември 2014 г. Срокът за обжалване на решението е изтекъл на 30 ноември 2014 г. Налице са изискванията на чл. 82, ал. 1 от ИК за назначаване на член на ОИК - Родопи, предложен от коалиция „Коалиция за България".

Постъпило е предложение с вх. № 614/04.07.2013 г. от представляващия коалиция „Коалиция за България" за област Пловдив Иванка Петкова на мястото на Даниела Петрова Пехливанова да бъде назначена за член на ОИК - Родопи, Лиляна Георгиева Калоферова, ЕГН ... Към предложението са приложени: копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) от Лиляна Георгиева Калоферова. Постъпила е и декларация по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 86 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 82, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Лиляна Георгиева Калоферова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.12.2014 в 17:45 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол