Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1382-ПВР/МИ
София, 09.12.2014

ОТНОСНО: отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове през 2011 г., поради авария на парната инсталация

Постъпило е писмо с вх. № МИ-14-13 от 08.12.2014 г. от кмета на община Роман, област Враца, за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г., поради авария на парната инсталация.

В оперативен порядък Централната избирателна комисия даде разрешение на 8 декември 2014 г. за достъп до помещението за отстраняване на възникналата авария на парната инсталация в сградата. Дадени са указания достъпът да се осъществи при спазване на Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. в присъствието на упълномощени членове на Общинската избирателна комисия - Роман, и на длъжностно лице от общинската администрация. След отваряне на помещението и отстраняване на възникналата авария същото се запечатва с хартиени ленти, подписани от членовете на ОИК и от длъжностните лица, определени със заповед на кмета на общината, подпечатани с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от отменения Изборен кодекс. За отваряне на помещението и прибирането на книжата и материалите в тях се съставя протокол съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс, т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г., във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г., Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОДОБРЯВА достъпа до запечатаното помещение в сградата на община Роман, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. във връзка отстраняване на възникналата авария в парната инсталация, осъществен по реда на т. 13 и 14 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г.

УКАЗВА на кмета на община Роман да представи в Централната избирателна комисия протокола, съставен при отварянето и запечатването на помещението с изборните книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.12.2014 в 19:01 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол