Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1384-ПВР/МИ
София, 09.12.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Видин, област Видин

Постъпило е заявление с вх. № МИ-10-40 от 08.12.2014 г. от Огнян Кирилов Ценков, с което заявява желанието си да бъдат прекратени предсрочно пълномощията му като член на ОИК - Видин, област Видин, поради назначаването му за заместник-областен управител на област Видин, представляващо наличие на предпоставка за несъвместимост по смисъла на чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 6 от ИК.

Постъпило е предложение от ПП „ГЕРБ" на освободеното място да бъде назначена Яна Милчева Митева, предложена за резервен член през 2011 г. Към предложението е приложена декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образования на Яна Милчева Митева.

Към заявлението е приложено копие на Заповед № КВ-520 от 28.11.2014 г. на Министерския съвет на Република България за назначаването му за заместник-областен управител.

Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Видин, област Видин, Огнян Кирилов Ценков, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Видин, област Видин, Яна Милчева Митева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.12.2014 в 19:02 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол