Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1387-ПВР/НС
София, 16.12.2014

ОТНОСНО: искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е искане с вх. № ПВР-14-9 от 08.12.2014 г. на Централната избирателна комисия от областния управител на област Плевен за разрешаване на достъп до помещение, в което се съхраняват изборните книжа от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г.

Искането за отваряне на помещението възниква във връзка с необходимост от архивиране на книжата от изборите за народни представители, произведени на 05.10.2014 г., предадени от Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район - Плевенски, на областната администрация.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, намиращо се на първия етаж в сградата на областна администрация - Плевен в гр. Плевен, пл. "Възраждане" № 1, в което се съхраняват изборни книжа от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с необходимостта от съхранение в същото помещение на книжата и материалите на РИК за архивиране от изборите за народни представители на 05.10.2014 г., предадени на областна администрация - Плевен, съгласно чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г. да се осъществи в присъствието на поне трима членове на ОИК от различни партии и коалиции, определени с решение на комисията и в присъствието на определени със заповед на областния управител длъжностни лица от областната администрация.

След отваряне на помещението и поставяне на изборните книжа и материали за архивиране на РИК, същото задължително се запечатва с хартиена лента и се подпечатва с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от отменения Изборен кодекс от избраните членове на общинската избирателна комисия.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г.

При поставянето на книжата и материалите на РИК в помещението, същите да се подредят по начин, който не позволява смесването им с изборните книжа от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г.

Решението да се изпрати на областния управител на област с административен център гр. Плевен.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.12.2014 в 19:00 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол