Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 139-ПВР/МИ
София, 10.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Хаджидимово, област Благоевград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Хаджидимово, област Благоевград, от 04.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-77 от 09.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 26.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Хаджидимово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Хаджидимово, област Благоевград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Крумов Ряхов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Златка Атанасова Кирчева

 

СЕКРЕТАР:

Асия Халилова Шама

 

ЧЛЕНОВЕ:

Атидже Садетинова Садъкова

 

 

Стоян Николов Цирков

 

 

Невена Костадинова Параскова

 

 

Димитър Иванов Козарев

 

 

Яздат Реджепов Конедарев

 

 

Вангелия Борисова Кюпчева

 

 

Ангел Николов Ангелов

 

 

Илия Тодоров Керенчев

 

 

Мария Любомирова Мавродиева

 

 

Юлиян Милчев Ханьов

 

 

Адем Ибушев Зейнев

 

 

Стефан Иванов Караянев

 

 

Магдалена Костадинова Атанасова

 

 

Александър Илиев Терзиев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 10.08.2011 в 20:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол